Στον «πάγο» έχουν μείνει 3.000 προσλήψεις εποχικού προσωπικού στους δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις 

λόγω γραφειοκρατικού λάθους.

Το πρόλημα ανέδειξε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, ο Α’ Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Λ. Κυρίζογλου
λέγοντας ότι οι εγκριθείσες προσλήψεις για το έτος 2021 των 8μήνων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν,
επειδή όπως περιέγραψε, το ΑΣΕΠ δεν έχει ακόμα επικαιροποιήσει τα Υποδείγματα Προκηρύξεων
(όπως Παράρτημα Ανακοινώσεων, Υπόδειγμα Αιτήσεων κλπ) που χρησιμοποιούνται από τους Δήμους ανά την Ελλάδα.
Αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς έχει πια αλλάξει το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου γίνονται οι προσλήψεις.

Πλέον δεν εφαρμόζεται ο κλασσικός νόμος περί ΑΣΕΠ (ν.2190/1994), αλλά ο νέος νόμος της νυν Κυβέρνησης (ν.4765/2021).
Συγκεκριμένα, ο κ. Κυρίζογλου ανέφερε: « Επειδή ψηφίστηκε ο καινούριος  νόμος, ο 4765/2021
και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 42 αλλάζει τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, τα λεγόμενα “8μηνα”. Δεν ισχύει δηλαδή ο 2190 του ’94
που ίσχυε. Θα έπρεπε ήδη, και πρέπει άμεσα, τάχιστα, το ΑΣΕΠ να εναρμονίσει κάποια έντυπα που συνοδεύουν
τη σχετική Προκήρυξη που κάνουμε για να προσλάβουμε το προσωπικό, όπως το Παράρτημα των Ανακοινώσεων
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα έντυπα των Αιτήσεων κλπ, που δεν μπορεί ο κάθε Δήμος να έχει δικά του,
τα προβλέπει ο Νόμος ».

Τα παραπάνω προκαλούν τεραστιο πρόλημα στους δήμους που δεν μπορούν να προχωρήσουν τις προκηρύξεις
και να προσλάβουν προσωπικό. Και ενώ εως τώρα έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών περισσότερες
από 3.000 προσλήψεις για συμβασιούχους στους δήμους, οι διαδικασίες παραμένουν μέχρι στιγμής στο πάγο.

Πράσινο φως για άλλες 626 θέσεις σε 18 δήμους

Εν τω μεταξύ την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη η πρόσληψη
άλλων εξακοσίων είκοσι έξι (626) συμβασιούχων σε 18 δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι συμβάσεις  θα είναι διάρκειας έως οκτώ μήνες.