Με την αγορά ενός πακέτου από 1 έως 5 αγγελίες θα έχετε δώρο + 1 μήνα διάρκεια προβολής.

  Εύκολη δημοσίευση και διαχείριση αγγελιών, βιογραφικών κ.α.

  Προτεραιότητα και άμεση προβολή στην ιστοσελίδα.

  Προώθηση των αγγελιών μέσω newsletter, ειδοποιήσεων στον κάθε υποψήφιο, καθώς και σε όλα τα κοινωνικά μέσα με ανάρτηση.

  Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω ανταγωνιστικά πακέτα.

  1 Αγγελία

  70.00€ μόνο
  • Διάρκεια προβολής: 1 μήνα
  • Αρ. Αγγελιών: 1
  • Προτεραιότητα: Υψηλή
  • Προώθηση: Περιλαμβάνεται

  2 Αγγελίες

  120.00€ μόνο
  • Διάρκεια προβολής: 1 μήνα
  • Αρ. Αγγελιών: 2
  • Προτεραιότητα: Υψηλή
  • Προώθηση: Περιλαμβάνεται

  3 Αγγελίες

  150.00€ μόνο
  • Διάρκεια προβολής: 1 μήνα
  • Αρ. Αγγελιών: 3
  • Προτεραιότητα: Υψηλή
  • Προώθηση: Περιλαμβάνεται

  4 Αγγελίες

  200.00€ μόνο
  • Διάρκεια προβολής: 1 μήνα
  • Αρ. Αγγελιών: 4
  • Προτεραιότητα: Υψηλή
  • Προώθηση: Περιλαμβάνεται

  5 Αγγελίες

  250.00€ μόνο
  • Διάρκεια προβολής: 1 μήνα
  • Αρ. Αγγελιών: 5
  • Προτεραιότητα: Υψηλή
  • Προώθηση: Περιλαμβάνεται

  Εταιρικό Πακέτο 1
  Απεριόριστες Αγγελίες

  650.00€ μόνο
  • Διάρκεια προβολής: 6 μήνες
  • Αρ. Αγγελιών: Απεριόριστες
  • Προτεραιότητα: Υψηλή
  • Προώθηση: Περιλαμβάνεται

  Εταιρικό Πακέτο 2
  Απεριόριστες Αγγελίες

  1,000.00€ μόνο
  • Διάρκεια προβολής: 12 μήνες
  • Αρ. Αγγελιών: Απεριόριστες
  • Προτεραιότητα: Υψηλή
  • Προώθηση: Περιλαμβάνεται