image

Προκηρύξεις για 1.180 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Προκηρύξεις για 1.180 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Προκηρύξεις για 1.180 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Προκηρύξεις για 1.180 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Τρεις διαγωνισμοί για την πρόσληψη συνολικά 1.180 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)
ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2021.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 779 Οπλίτες στον Στρατό Ξηράς, 200 στο Πολεμικό Ναυτικό
και 201 στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης
για επιπλέον τρία έτη.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την 27 Αυγούστου ως εξής:

  • Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
  • Από τους εφέδρους, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν
    έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Κατάταξη των νέων ΕΠ.ΟΠ

Στο μεταξύ, οι επιτυχόντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) στον διαγωνισμό πρόσληψης
του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του
Κοινού Νομικού Σώματος θα κληθούν για κατάταξη από 23 έως 27 Αυγούστου 2021. 

Για την πλήρωση 779 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στο Στρατό Ξηράς, δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Για την πλήρωση 200 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό, δείτε ΕΔΩ την σχετική προκήρυξη.

Για την πλήρωση 201 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία, δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ 

Ψάχνεις για εργασία; Ελα στο ergasia.gr ΤΩΡΑ !!

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΕΣ)

Δεκτοί για ανακατάταξη για βραχεία περίοδο ενός μέχρι τριών ετών, γίνονται οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες που συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα :

Είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης ( Ι / 1) ή δεύτερης ( Ι / 2).
Έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών.
Δεν έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί για κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία,
ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, δωροδοκία ή για εγκλήματα που ανάγονται
στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Δεν έχουν καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους τέτοια κατηγορία.
Έχουν κατά την ημερομηνία της ανακατάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας ,
συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19o) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο ).
Ειδικά όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ως πρότακτοι οπλίτες ,
δύνανται να ανακαταταγούν και πριν από τη συμπλήρωση του δεκάτου ενάτου έτους της ηλικίας τους
εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προσόντα και έχουν ενηλικιωθεί.
Δεν έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία
Έχουν ειδικότητα που προβλέπεται για οπλίτες που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας.

ΒΑΘΜΟΙ – ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Η ανακατάταξη αρχίζει απο την ημερομηνία που οι οπλίτες θα είχαν απολυθεί οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων αν δεν ανακατατάσσονταν. Από την ημερομηνία,
αυτή οι ανακατατασσόμενοι ονομάζονται οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.

2 . Οι οπλίτες βραχείας ανατατάταξης:

Ανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη
και δύνανται να αποκτήσουν και άλλες ειδικότητες, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία.
Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών που εκπληρώνουν θητεία ή εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση
και νεώτεροι των ομοιοβάθμων Επαγγελματιών Οπλιτών.
Δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών. Η έγκριση της παράτασης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου ύστερα από δήλωση του ενδιαφερομένου και πρόταση του Διοικητή της μονάδας στην οποία αυτός υπηρετεί.
Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές που ισχύουν για τους οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία.
Δεν παρέχουν δικαίωμα αναβολής κατάταξης σε καλούμενο για κατάταξη στρατεύσιμο αδελφό.

3. Στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης χορηγούνται οι παρακάτω άδειες απουσίας:

Κανονική πέντε ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, τμηματικά ή συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους επανακατάταξης χορηγείται τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.
Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης η οποία χορηγείται οποτεδήποτε σε τμήματα διάρκειας δύο μέχρι τεσσάρων ημερών.
Αναρρωτική μέχρι τριάντα ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης.

4. Θέματα που αφορούν στην παράταση της ανακατάταξης, στη στολή, στα διακριτικά, στην ταυτότητα, στη διαμονή και στη διοικητική μέριμνα, στις τοποθετήσεις και στις μεταθέσεις σε μονάδες εκστρατείας και στα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης καθώς και στη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading