Περισσότερες από 60.000 θα είναι φέτος οι προσλήψεις εποχικών και συμβασιούχων στο Δημόσιο.

Η Κυβέρνηση προγραμματίζει να ξεπεράσουν τις περσινές προσλήψεις εποχικού προσωπικού προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες φορέων του Δημοσίου σε έκτακτο προσωπικό δεδομένου ότι και στο 2021 θα χρειαστεί
να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες λόγω πανδημίας σε φορείς όπως ΟΤΑ και νοσοκομεία. Από τον ετήσιο προγραμματισμό
έχουν εγκριθεί 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων οι 2.500 είναι εποχικοί πυροσβέστες.

Το κόστος μισθοδοσίας για τις παραπάνω θέσεις θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ωστόσο θα γίνουν και άλλες 60.000 προσλήψεις
που θα καλυφθούν από άλλους πόρους όπως ΕΣΠΑ, ανταποδοτικό τέλος, αυτοτελείς πόροι δήμων.
Οι εν λόγω προσλήψεις δεν µπορούν να υπαχθούν σε ετήσιο προγραµµατισµό, καθώς αφορούν ανάγκες που δεν προβλέπονται,
όπως φυσικές καταστροφές και απρόβλεπτες εργασίες (π.χ. αρχαιολογικές ανασκαφές µετά τον εντοπισµό ευρηµάτων, καλυψη αναγκών λόγω πανδημίας).

Από τις 60.000 θέσεις συμβασιούχων, οι 40.000 περίπου θα διατεθούν για τις ανάγκες των ΟΤΑ, οι 7.000 για το προσωπικό στους φορείς του υπ. Υγείας,
ενώ θα γίνουν και άλλες 4.000 προσλήψεις σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων και 1.500 προσλήψεις για συνοριοφυλακες.
Οι υπόλοιπες 7.500 θέσεις θα διατεθούν για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα.

40.000 θέσεις σε δήμους, Περιφέρεις και παιδικούς σταθμούς

Τη μερίδα του λέοντος στις εποχικές προσλήψεις έχουν οι ΟΤΑ (δημοι, περιφέρειες και εποπτευόμενοι φορείς).
Κάθε χρόνο οι δήμοι προχωρούν σε προσλήψεις συμβασιούχων προκειμένου να καλύψουν ανάγκες καθαριότητας,
θέσεις στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς, υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),
δασοπυρόσβεσης, αξιοποίησης παραλιακών υποδομών, κατασκηνώσεις καθώς και της Δακοκτονίας (Περιφέρειες).
Για το 2021 έχουν προβλεφθεί περισσότερες από 40.000 προσλήψεις για τους παραπάνω φορείς με συμβάσεις
που ξεκινούν από τους δυο μήνες ( ναυαγοσώστες, δασοπυροσβέστες, υπάλληλοι κατασκήνωσης, γεωπόνοι και εργάτες για τη δακοκτονία)
και φτάνουν έως και τους 10 μήνες (καθαριστές στα σχολεία). Ωστόσο το μεγαλύτερό μέρος των προσλήψεων αφορά προσωπικό
με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας οι οποίες εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και υλοποιούνται από κάθε φορέα ξεχωριστά με επίβλεψη της Ανεξάρτητης Αρχής.

Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται για οκτώ μήνες αφορούν κυρίως ειδικότητες όπως:
Διοικητικού – Οικονομικού,
Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Ψυχολόγοι,
Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων,
Μάγειρες,
Οδηγοί,
Χειριστές Μηχανημάτων Έργου,
Δενδροκηπουροί,
Τεχνίτες Υδραυλικοί,
Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι,
Εργάτες Ταφής – Εκταφής,
Εργάτες Νεκροταφείου,
Φύλακες, Καθαριστές,
Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας, κ.α.

Εκτός ΑΣΕΠ διενεργούνται οι προσλήψεις που γίνονται για την κάλυψη εκτακτων υγειονομικών αναγκών  όπως τώρα στην περίπτωση της πανδημίας.

Οι προσλήψεις αφορούν την καθαριότητα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κάλυψη άμεσων αναγκών έναντι της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.
Έως τις 28/2/2021 οι προσλήψεις αυτές θα γίνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
και με τη σύμφωνη έγκριση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Ειδικά για τις Περιφέρειες, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού,
ενώ το εν λόγω προσωπικό Δήμων και Περιφερειών δύναται να υποστηρίζει και τα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων covid.

Επικουρικό προσωπικό στα Νοσοκομεία

Και φέτος οι προσλήψεις που προγραμματίζονται για τους φορείς της Υγείας θα είναι πολλές. Δεδομένου ότι η κατάσταση με την πανδημία δεν έχει ακόμα τελειώσει, το υπουργείο Υγείας θα χρειαστεί να προβεί σε περεταίρω προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και συμβασιούχων για να καλύψει ανάγκες νοσοκομείων, ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ, ΚΕΘΕΑ. Μέσα στο 2020 η Κυβέρνηση προχώρησε σε 7.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού μόνο στα νοσοκομεία. Περίπου 4.000 νοσηλευτές, 800 γιατροί και οι υπόλοιποι ήταν λοιπόν προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εν λόγω προσλήψεις θα συνεχιστούν και το 2021.

4.000 μηχανικοί, διοικητικοί και τεχνίτες στις ΔΕΚΟ

Οι ΔΕΚΟ προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου σε ειδικότητες όπως μηχανικοί, τεχνίτες, τεχνικοί, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικό προσωπικό, κ.α. Περίπου 4.000 προσλήψεις γίνονται κάθε χρόνο στις ΔΕΚΟ. Από αυτές οι 1.500 περίπου αναλογούν στη ΔΕΗ και ακολουθούν ο ΔΕΔΔΗΕ με 1.000 θέσεις, ο ΑΔΜΗΕ με 300 θέσεις, η ΕΥΔΑΠ με 250 θέσεις και η ΕΥΑΘ με 80 περίπου θέσεις. Οι υπόλοιπες κατανέμονται σε μικρότερες ΔΕΚΟ με λιγότερο προσωπικό. Για όλες τις θέσεις οι συμβάσεις είναι οκτάμηνες και οι διαδικασίες γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.

1.500 συνοριοφυλακες

Την πρόσληψη 1.500 νέων συνοριοφυλάκων προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσα στο 2021. Οι 800 από αυτούς θα προσληφθούν σε Καβάλα και Εβρο ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα κατανεμηθούν στα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και στις Περιφέρειες Αττικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αποτροπή της παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας. Οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως.

4.000 φύλακες, αρχαιολόγοι και εργάτες στα Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων

Με 4.000 εποχικούς θα ενισχυθούν οι φορείς του υπουργείου Πολιτισμού μέσα στο 2021. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαμβάνεται κάθε χρόνο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης αρχαιοτήτων, φύλαξης χώρων πολιτισμού και καθαρισμού. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει συμβάσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας.

20.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία

Στα ίδια επίπεδα με το 2020 θα είναι και φέτος ο αριθμός των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021.