Νέο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα από τον ΟΑΕΔ και θα αφορά 5.000 ανέργους.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ το πρώτο νέο πρόγραμμα για το 2021, που θα αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο πραγματοποίησε ο Οργανισμός σε σχέση με τη Google.

Στοιχεία για το νέο πρόγραμμα
 • Πέντε χιλιάδες άνεργοι θα πάρουν 3.348 καθαρές αποδοχές.
 • Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα λάβουν 550 ευρώ καθαρά για 22 ημέρες το μήνα και 6 ώρες την ημέρα, ενώ, ταυτόχρονα, θα ασφαλιστούν στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και για επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Το πρόγραμμα αφορά 5.000 εγγεγραμμένους ανέργους που θέλουν να απασχοληθούν στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing). Με αυτό τον τρόπο θα τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν τη σχετική εργασιακή εμπειρία.
 • Η δράση απευθύνεται και σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Η δαπάνη του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.500.000 ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ επιχειρεί η νέα δράση να δημοσιοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου. Παράλληλα ο Οργανισμός έχει καταρτίσει τη λίστα με επτά προγράμματα που αφορούν συνολικά 38.600 επιδοτούμενες θέσει εργασίας.

Ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός παράλληλα «τρέχει» και μια σειρά από άλλα προγράμματα που απευθύνονται σε εγγεγραμμένους ανέργους. Αυτά είναι:

 • Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας»
 • Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στους Δήμους Αμύνταιου και Πτολεμαΐδας
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
 • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας
 • Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελευσίνας
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

Πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr