image

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Αθηνών

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Αθηνών

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Αθηνών

Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Αθηνών

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του έργου
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» της πράξης 5030533 για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο
από την εξέλιξη αυτού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά,
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) στη διεύθυνση efaath@culture.gr (Για τη διασφάλιση της πληρότητας των φακέλων των υποψηφίων
προτείνεται η αποστολή όλων των συνημμένων σε ένα αρχείο, μορφής PDF.) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, ΤΚ 11742, Αθήνα υπόψη Παπαντωνίου Βαγγέλη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη
της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)
και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων
της Υπηρεσίας (από 1-3-2021 έως 5-3-2021).

Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης, η υποβολή θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), τα οποία θα είναι
υπογεγραμμένα (και σκαναρισμένα για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και
τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε
με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να 5 υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος,
θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην περίπτωση της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε εδώ περισσότερα

Πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading