Έρχονται έξι προγράμματα για 53.220 νέες θέσεις εργασίας