6 συμβουλές για την καλή διαχείριση του χρόνου και το μοίρασμα υποχρεώσεων