Ζητείται βοηθός λογιστή στο Μαρούσι

  • FINANCIAL – Οικονομικά – Banking ,Λογιστή- Λογίστρια

  • Πλήρους Απασχολησης

  • 3 μήνες πριν

  • Μαρούσι

Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Ζητείται βοηθός λογιστή στο Μαρούσι

Ζητείται βοηθός λογιστή με γνώση προγράμματος UNION, τήρηση βιβλίων Β κ Γ κατηγορίας, δηλώσεις φυσικών προσώπων για άμεση πρόσληψη.
Προσφέρονται :ικανοποιητικός  μισθός (συζητήσιμος μισθός), ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικών στο : sales@uk-credit.eu

Ζητείται βοηθός λογιστή στο Μαρούσι

Λογιστής-Φοροτεχνικός
Γενικές πληροφορίες
Ο Λογιστής-Φοροτεχνικός (Λ-Φ) ασχολείται με τις λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών και άλλων φυσικών προσώπων. Μεταξύ των καθηκόντων του είναι η εποπτεία και εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων του πελάτη και η ακρίβεια των στοιχείων και παραστατικών, η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων, η συμμετοχή στις καταχωρίσεις και ο έλεγχος των λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής κτλ.
Ορισμένες από τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν Λ-Φ είναι η ευελιξία στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση, η ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, ώστε να τηρούνται οι προθεσμίες, η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η τήρηση των εντολών της Διεύθυνσης.
 Ειδικότητες
Ανάλογα με το ποια τάξης άδεια (Α, Β, Γ, Δ) έχει, ο Λ-Φ αναλαμβάνει συγκεκριμένες λογιστικές ευθύνες.
 Επαγγελματικό δικαίωμα
Ο Λ-Φ μπορεί να εργαστεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός σε λογιστικό γραφείο ή εταιρεία είτε και στο δημόσιο τομέα.
Εργασιακές συνθήκες
Ο Λ-Φ εργάζεται σε συνθήκες και ώρες γραφείου. Ωστόσο, ορισμένες φορές απαιτείται η εργασία εκτός ωραρίου, όταν χρειάζεται να τηρηθούν οι προθεσμίες.
Προοπτικές
Οι προοπτικές εξέλιξης ενός Λ-Φ εξαρτώνται από τον τομέα όπου εργάζεται και αφορούν τόσο το πεδίο δραστηριοτήτων όσο και τη θέση του.
 Χρήσιμες πληροφορίες
-ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: http://www.oe-e.gr/lf/lf_requir.htm
-Σώμα Ορκωτών Λογιστών: http://www.soel.gr/soel_perigrafi.html

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading