Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Shift Πρωί
  • icon
    Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
  • icon
    Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Μηχανολόγος

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για εργασία σε εργοστάσιο στην Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός για εργασία πλήρους απασχόλησης σε εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών.

Επιθυμητή εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα CAD.

Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας. Μισθός ικανοποιητικός.

Αιτήσεις στο egaeki@gmail.com

Μηχανολόγος Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός πραγματοποιεί τη μελέτη, ελέγχει και επιβλέπει την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες.
Ειδικότερα, εξετάζει τους χώρους του κτιρίου ή του εργοστασίου όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα και συντάσσει πλήρη μελέτη του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Στη μηχανολογική μελέτη υπολογίζονται οι θέσεις και ο τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών, η ισχύς τους, τα σημεία όπου θα περάσουν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων και αγωγών.
Καταρτίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, υπολογίζει το κόστος της εργασίας και των υλικών καθώς και τις άλλες δαπάνες της κατασκευής, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων.
Επιβλέπει και διευθύνει τις εργασίες για τη συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή μηχανών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, δοκιμάζει την καλή τους λειτουργία καθώς και την παρεχόμενη ασφάλεια και την αναμενόμενη απόδοσή τους.
Έχει το δικαίωμα να υπογράφει μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, μελέτες βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, καθώς και υδραυλικών έργων με περιορισμό.
Οφείλει να επιβλέπει τις εγκαταστάσεις ως την ολοκλήρωση και την τελική τους παράδοση.
Ο Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να ειδικευτεί στον ενεργειακό τομέα, στις κατασκευές, στη βιομηχανική διοίκηση ή στον τομέα της εφαρμοσμένης μηχανικής.
Ακόμη, μπορεί να ειδικευτεί σε ορισμένους τύπους μηχανών, όπως εργαλειομηχανές, τουρμπίνες, μηχανές εσωτερικής καύσης.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading