Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Shift Δεν Ορίστηκε
  • icon
    Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • icon
    Επαγγελματικά Προσόντα Απόφοιτος Λυκείου

Περιγραφή Εργασίας

λάντζα

Ζητείται άτομο σε καθήκοντα καθαριότητας χώρου/λάντζας/οργάνωσης αποθήκης

Αχαρνές Αττικής

Ζητείται κύριος ή κυρία έως 50 ετών για εποχιακή πλήρη ή μερική απασχόληση, με προϋπηρεσία σε καθήκοντα καθαριότητας χώρου/λάντζας/οργάνωσης αποθήκης , για εργασία σε χώρο δεξιώσεων στις Αχαρνές Αττικής. Η ζήτηση αφορά στην περίοδο από τον Μάη έως τον Οκτώβρη και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα Σαββατοκύριακα.
Είναι επιθυμητή η κατοχή διπλώματος οδήγησης.
Παρέχονται η προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση και ασφάλιση.

Η αμοιβή εξαρτάται από την προϋπηρεσία και την ανάληψη καθηκόντων.

Επικοινωνία για τηλεφωνική συνέντευξη με την κα Τσολάκη στο 6983395338.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικός για να αιτηθείτε

Τουριστικά και Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα
Οι επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής ασχολούνται με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε άτομα ή ομάδες ατόμων που επιλέγουν τη χώρα μας για να κάνουν τις διακοπές τους, για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους.
Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση ταξιδιών, η παροχή υπηρεσιών διαμονής και σίτισης, καθώς και η ξενάγηση στα διάφορα πολιτισμικά και αρχαιολογικά κέντρα αποτελούν βασικές δραστηριότητες των ατόμων που επαγγελματικά εντάσσονται στον τουριστικό κλάδο.
Καθώς ο τουρισμός αποτελεί ακόμα τη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, οι προοπτικές εύρεσης εργασίας στον τομέα αυτόν κρίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές, αν και στην πλειονότητά τους τα επαγγέλματα αυτά είναι εποχιακά και αφορούν πρωτίστως στη νησιωτική χώρα.
Ανάλογα με το επάγγελμα που ασκείται, απαιτείται το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο, ενώ η ευχέρεια του λόγου, η ευγένεια, η κοινωνικότητα, η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά), καθώς και η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής οντότητας στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading