Υπάλληλος Φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας

  • Υγεία, Υπάλληλος Φαρμακείου

  • Πλήρους Απασχολησης

  • 10 μήνες πριν

  • Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Shift Δεν Ορίστηκε

Περιγραφή Εργασίας

Υπάλληλος Φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας

Φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας (Άγιος Ιωάννης λ. Βουλιαγμένης) ζητά υπάλληλο με εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου, για εργασία πλήρους απασχόλησης με σπαστό ωράριο, πέντε ημέρες την εβδομάδα και δύο απογεύματα ελεύθερα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email: parthymoupharmacy@gmail.com

Υπάλληλος Φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας

Τεχνικός (Βοηθός) Φαρμακείου
Γενικές πληροφορίες
Ο Τεχνικός (Βοηθός) Φαρμακείου εκτελεί καθήκοντα στους διάφορους τομείς των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η παραλαβή και σωστή αποθήκευση φαρμάκων, επιδεσμικού υλικού και άλλων ειδών, η τήρηση καθολικού φαρμάκων αλλά και άλλων βιβλίων, καθώς η τήρηση των αποθηκών σε καλή και καθαρή κατάσταση. Επιπλέον, βοηθάει στην παρασκευή, επιγραφή, συσκευασία, έλεγχο και έκδοση φαρμακευτικών σκευασμάτων (υπό από την επίβλεψη του φαρμακοποιού), τηρεί αρχεία των ασθενών, αλλά και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σε γενικές γραμμές, είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του φαρμακείου.
Επαγγελματικό δικαίωμα – Δεξιότητες
Ο Τεχνικός Φαρμακείου, εκτός από τα φαρμακεία, μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τομείς, όπως οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και τα εργαστήρια, τα ερευνητικά ινστιτούτα, οι βιομηχανίες καλλυντικών, τα νοσοκομεία, τα ινστιτούτα αδυνατίσματος και τα κέντρα αισθητικής. Αν και υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ο Τεχνικός Φαρμακείου μαθαίνει τη δουλειά επιτόπου, όσοι έχουν κάποιο δίπλωμα (και σχετική εμπειρία) έχουν καλύτερες πιθανότητες να προσληφθούν.
Εργασιακές συνθήκες
Οι συνθήκες εργασίας του Τεχνικού Φαρμακείου ποικίλλουν, ανάλογα με το χώρο εργασίας του. Για παράδειγμα, όσοι εργάζονται σε κλινικές ή μεγάλα φαρμακεία εστιάζονται στη δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής. Αλλού μπορεί να απασχολούνται κυρίως με το ταμείο, να απαντούν στο τηλέφωνο ή να εκτελούν άλλα διοικητικά καθήκοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλοι έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη και εργάζονται όρθιοι ή χρειάζεται να μετακινούν μεγάλα κουτιά.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading