VOI&NOI αναζητά Διευθυντή Δικτύου καταστημάτων

 • Διευθυντής ,Διευθυντικό Στέλεχος
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 3 ημέρες πριν
 • Ελλάδα ,Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Διευθυντης
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 5 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

VOI&NOI αναζητά Διευθυντή Δικτύου καταστημάτων

VOI&NOI αναζητά Διευθυντή Δικτύου καταστημάτων

VOI&NOI αναζητά Διευθυντή Δικτύου καταστημάτων

Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων

Με ηγετική θέση και δυνατή παρουσία στο χώρο της λιανικής με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο των υποδημάτων
και των αξεσουάρ στην Ελλάδα , με 60 καταστήματα έχουμε πάθος για εξειδικευμένα προϊόντα και αφοσιωνόμαστε απόλυτα
στους πελάτες μας. Αν και εσύ μοιράζεσαι το ίδιο πάθος και όραμα, με τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου
μπορείς να ηγηθείς της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων, τότε μια καριέρα στα VOI&NOI είναι σίγουρα
αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.

Περιγραφή θέσης:
 • Δημιουργία και επίτευξη εμπορικών στόχων και ανεύρεση νέων πελατών και αύξηση εσόδων
 • Πρόβλεψη των μηνιαίων, τετράμηνων και ετήσιων εσόδων από τις πωλήσεις
 • Σωστή εκτίμηση για τα μεγέθη και τις εξελίξεις της αγοράς καθώς και την καταγραφή των εμπορικών
  κινήσεων του ανταγωνισμού
 • Πέρα από τις ικανότητες στη διαχείριση ανθρώπων, οι επαγγελματίες των πωλήσεων πρέπει να έχουν
  υψηλές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αναλυτικής σκέψης, παρουσίασης, εργασίας σε ομάδες,
  επικοινωνίας καθώς και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ο υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων απαιτείται να διαθέτει οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες,
  άνεση και ευελιξία στις δημόσιες σχέσεις, να έχει αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης και ικανότητες ενθάρρυνσης
  και προτροπής των συνεργατών του για καλύτερες πωλήσεις
 • Δημιουργία και επίτευξη εμπορικών στόχων
Κύριες υπευθυνότητες:
 • Συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την προώθηση του εταιρικού οράματος, των αρχών και αξιών των πολιτικών /κανονισμών λειτουργίας και των αντίστοιχων διαδικασιών
 • Υπεύθυνος για τη επίτευξη των ευρύτερων ποσοτικών στόχων
 • Υπεύθυνος για την τήρηση προθεσμιών με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και των πωλήσεων με έμφαση στην μικτή και καθαρή κερδοφορία για το δίκτυο καταστημάτων, στo πλαίσιo της εταιρικής στρατηγικής και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού
 • Μαζί με την διοίκηση θεσπίζει και κατευθύνει, παρακολουθεί και αναθεωρεί τον ετήσιο προϋπολογισμού ανά κατάστημα
 • Συμμετέχει στη σύνταξη του προϋπολογισμού επενδύσεων και αποτελεσμάτων καταστημάτων.
 • Μαζί με την διοίκηση συμβάλλει στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής και της στοχοθέτησης του εμπορικού τμήματος
 • Υπεύθυνος στην επίτευξη – υπέρβαση των ποιοτικών στόχων για το δίκτυο καταστημάτων λιανικής με έμφαση στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών/καταναλωτών
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο προσωπικού της εταιρίας σε θέματα επιλογής/αναπλήρωσης, στοχοθέτησης, αξιολόγησης , ανάπτυξης και υποστήριξης του ανθρωπίνου δυναμικού
 • Υπεύθυνος για τις διαδικασίες τοποθέτησης αναπλήρωσης και απόσυρσης εμπορευμάτων και προτάσεις για εισαγωγή νέων κατηγοριών προϊόντων
 • Συντάσσει τα αντίστοιχα reporting, (εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια), προς τη διοίκηση
 • Καταγράφει συστηματικά και αξιολογεί τις πληροφορίες της αγοράς και προτείνει πιθανές λύσεις ή παρεμβάσεις στα στελέχη της εμπορικής διεύθυνσης.
Τυπικά προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ – μεταπτυχιακός τίτλος (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων /Marketing/Trade Marketing/Εξυπηρέτηση πελατών /Εφοδιαστικής αλυσίδας /Διαχείρισης Προσωπικού
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ σε περιβάλλον MS Office, ERP/Navision(NavLS) /SAP, GALAXY
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ηλικίας 35-45 ετών
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης εμπορικού τμήματος
 • Επιθυμητή γνώση προϊόντων κατηγοριών εταιρείας υπόδησης
Δεξιότητες:
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργάνωση, κριτική ικανότητα, ανάπτυξη εργαζομένων, ευελιξία και επιχειρηματική κουλτούρα
Εμείς προσφέρουμε:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, laptop, bonus επίτευξης στόχων)
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες δυναμικής εξέλιξης
 • Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Σε διαδικασία συμφωνίας με πάροχο)

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]    επιλέγοντας τον κωδικό θέσης <<ΔΛΚ>>

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading