Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Γραμματειακή Υποστήριξη, Γραμματέας Διοίκησης

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 10 μήνες πριν

 • Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

Περιγραφή Εργασίας

Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

επιθυμεί να προσλάβει

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κωδικός Θέσης SEC1021)

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη Ιδρύματος και Διοίκησης του Ιδρύματος
 • Διαχείριση πρακτικών
 • Διοργάνωση συσκέψεων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Διαχείριση ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Επιμέλεια εκδόσεων
 • Οργάνωση ταξιδιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων και δικτύων προβολής
 • Εμπειρία στη διόρθωση – επιμέλεια κειμένων
 • Υπευθυνότητα, τήρηση προθεσμιών, ακρίβεια και συνέπεια
 • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης στο κέντρο της Αθήνας
 • Εκπαίδευση

Τι είναι το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου;

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Δημήτρη Θ. Τσάτσο τον Ιούλιο του 1995 και λειτουργεί με τη μορφή κοινωφελούς ιδρύματος.

Το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους.

Σκοπό του Ιδρύματος αποτελεί, ειδικότερα, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο πεδίο των θεσμών σε δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημόσιων πολιτικών, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Ίδρυμα συμμετέχοντας τόσο σε Ευρωπαϊκά, όσο και σε Εθνικά Προγράμματα μέχρι σήμερα έχει αναλάβει εκατοντάδες προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 20 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο secretariat@cecl.gr
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης SEC1021, έως τις 20 Οκτωβρίου 2021.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading