Θέσεις ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβούλων στην περιοχή της Αθήνας

 • FINANCIAL – Οικονομικά – Banking, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 10 μήνες πριν

 • Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε /
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Θέσεις ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβούλων στην περιοχή της Αθήνας

Προσφέρουμε θέσεις  ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβούλων στην περιοχή της Αθήνας με υψηλή αμοιβή.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Δίπλωμα Ι.Χ.

Προϋπηρεσία σε επαγγέλματα πωλήσεων

Θα συνεκτιμηθεί πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης σχολής

και χαρακτηριστικά όπως:

 • Εργατικότητα,
 • ήθος,
 • συνεργατικότητα
 • και υψηλή αίσθηση επικοινωνίας

Email επικοινωνίας: ioanniskalkanisia@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949986545

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος ασχολείται με την παρουσίαση και πρόταση ασφαλιστικών προγραμμάτων για την προστασία και κάλυψη των πελατών του, των περιουσιών τους και των αυτοκινήτων τους,
από διάφορους κινδύνους, π.χ. φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές, κ.λπ., προσωπικά ή τροχαία ατυχήματα, ασθένειες, συντάσσοντας και υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια,
ενώ μπορούν να εξειδικευτούν σε διάφορους τομείς, όπως στην ασφάλιση ζωής, υγείας, κινητής ή ακίνητης περιουσίας και αστικής ευθύνης.
Ειδικότερα, ο ασφαλιστικός σύμβουλος παρουσιάζει και προτείνει στους πελάτες του, τα προσφερόμενα ασφαλιστικά προγράμματα της ασφαλιστικής εταιρείας που εκπροσωπεί,
προκειμένου να τους πείσει για την αναγκαιότητα της μερικής ή ολικής κάλυψής τους, προσδιορίζει τους όρους τού συμβολαίου
και τέλος, φροντίζει για την υπογραφή του συμβολαίου από τον πελάτη.
Μεταξύ των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου-πελατολογίου του,
η ενημέρωση των πελατών του για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα και η επικοινωνία με εταιρείες τού ασφαλιστικού κλάδου.
Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να δραστηριοποιηθεί παράλληλα και ως ασφαλιστικός πράκτορας, εργαζόμενος κυρίως ως μεσίτης προώθησης των διαφόρων προγραμμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών ή ως ασφαλιστικός παραγωγός νέων και ελκυστικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.
Απαραίτητα μέσα για την άσκηση του επαγγέλματος του ασφαλιστή είναι το μεταφορικό μέσο για τις συνεχείς μετακινήσεις, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλέφωνο και fax.
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να είναι υπεύθυνος, ευσυνείδητος, να διαθέτει πειστικότητα και προσόντα ανάλογα με του πωλητή, ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα, επιμονή και υπομονή,
όπως επίσης μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα.
Για τη διευκόλυνση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων πρέπει να έχει επίσης, ευχέρεια λόγου, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες, άνεση στην κοινωνική επαφή,
καλή επικοινωνία με τους πελάτες του και διαλλακτικότητα.
Για την πετυχημένη σταδιοδρομία στο επάγγελμα, ο ασφαλιστής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τα καινούργια ασφαλιστήρια συμβόλαια και προγράμματα,
όχι μόνο της εταιρείας που εκπροσωπεί, αλλά και των ανταγωνιστριών εταιρειών.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Δεξιότητες εργασίας
Uploading