Η Γενική Ταχυδρομική, οργανισμός 300 ελληνικών τοπικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητά:

Τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων  (Αθήνα)


Περιγραφή αντικειμένου εργασίας

Κύρια ασχολία θα είναι η επισκευή, συντήρηση και βελτίωση μηχανογραφικού εξοπλισμού της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της.


Αρμοδιότητες:

●Σχεδιασμός, κατασκευή και παραμετροποίηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων

●Συναρμολόγηση μερών Η/Υ

●Διάγνωση βλαβών σε hardware και επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών μερών

●Εγκατάσταση και παραμετροποίηση router, firewall και λοιπών δικτυακών συσκευών

●Εγκατάσταση και παραμετροποίηση VoIP τηλεφωνικών κέντρων (Asterisk) και τηλεφωνικών συσκευών

●Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων CCTV παλιάς και νέας τεχνολογίας (IP)

●Επικοινωνία και remote ή onsite support σε συνεργάτες και εγκαταστάσεις

●Επίλυση τεχνικών προβλημάτων

●Μηχανογραφική υποστήριξη της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της

●Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού

●Καταγραφή προβλημάτων


Απαιτήσεις – Προσόντα:

●Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

●Πτυχίο Πληροφορικής, ΑΕΙ, Πολυτεχνείου, ΤΕΙ Θετικών Επιστημών

●Άριστη γνώση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων

●Γνώση λειτουργικών συστημάτων (windows & linux)

●Εργασιακή γνώση βάσεων δεδομένων (Microsoft SQL Server / PostgreSQL)

●Πολύ καλή γνώση αγγλικών

●Επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα

●Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας

●Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

●Δίπλωμα οδήγησης


Επιθυμητά προσόντα:
  • Γνώσεις ηλεκτρονικών ειδικότερα στην επισκευή και σχεδίαση πλακετών, αντικατάσταση εξαρτημάτων κ.λ.π
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Προσφέρεται:

●Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

●Άριστο περιβάλλον εργασίας

●Διαρκής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα επιλέγοντας Αίτηση με θέμα «Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων» και ονοματεπώνυμο υποψηφίου στο email:  job@taxydromiki.gr