Κεφαλονιά Τεχνική εταιρία αναζητά Μηχανικό

 • Mechanic Engineer Μηχανικοί

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 4 μήνες πριν

 • Κεφαλλονιά

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Μηνιαία
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Μηχανικος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Τεχνική εταιρία με έδρα την Κεφαλονιά αναζητά Μηχανικό

Τεχνική εταιρία με έδρα την Κεφαλονιά αναζητά να καλύψει τη θέση Μηχανικού στο τμήμα έκδοσης αδειών και κοστολογήσεων τεχνικών έργων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία πολεοδομικής νομοθεσίας και της διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης και αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
 • Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AUTOCAD, πολύ καλή γνώση 3D, PHOTOSHOP)
 • Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών (όχι απαραίτητη προϋπόθεση)
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών θεμάτων

Τεχνική εταιρία με έδρα την Κεφαλονιά αναζητά Μηχανικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ 6934221118 / 2674072701

 email  nikoletatosc@icloud.cominfo@nikoletatos.gr

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει επαγγέλματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επιδιόρθωση μηχανικών μερών. Στις μέρες μας, η κατοχή γνώσεων και ικανοτήτων συναφών με τα επαγγέλματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα στο χώρο των σύγχρονων εταιρειών, όπου τα τεχνολογικά επιτεύγματα τείνουν να αντικαταστήσουν την ύπαρξη του ανθρώπινου στοιχείου. Εξάλλου, οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς απαιτούν καινοτομικά προϊόντα και μηχανήματα, τα οποία ευνοούν την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, η μηχανολογία δεν περιορίζεται στην κατασκευή ή επισκευή μηχανών, αλλά επεκτείνεται και στη δημιουργία νέων προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η μηχανολογία θεωρείται από πολλούς ως η επιστήμη της καινοτομίας. Τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει, πέραν των γνωστικών τους ικανοτήτων, να διαθέτουν καινοτομική συμπεριφορά, επινοητικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και να διακατέχονται από αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να διακατέχονται από αίσθημα κοινωνικής ευθύνης εφόσον φτάσουν σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και μηχανικός Η/Υ, ο μηχανολόγος μηχανικός, ο χημικός μηχανικός, καθώς και ο μηχανικός αυτοκινήτων, πλοίων και αεροσκαφών είναι ορισμένα ενδεικτικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες – Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
Ικανότητα αντίληψης του χώρου, μορφών και σχημάτων
Ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μηχανικούς, τεχνικούς και συνεργεία
Γνώσεις στη φυσική και στα μαθηματικά, καθώς και σχεδιαστική ικανότητα
Ικανότητα επινόησης νέων ιδεών και πρωτότυπων σχεδίων, διοικητικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα,
Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
Προσοχή, σταθερότητα και συνέπεια

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading