ΤΕΡΝΑ Αναζητεί Μηχανικό Κατασκευής Αυτοκινητοδρόμων

 • Πολιτικός Μηχανικος

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 4 μήνες πριν

 • Λαμία

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Μηνιαία
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Μηχανικος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 10
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

ΤΕΡΝΑ Αναζητεί Μηχανικό Κατασκευής Αυτοκινητοδρόμων

ΤΕΡΝΑ Αναζητεί Μηχανικό Κατασκευής Αυτοκινητοδρόμων

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Μηχανικός Κατασκευής Αυτοκινητοδρόμων – Ν. Φθιώτιδας (Λαμία)

Από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ζητείται: Μηχανικός Κατασκευής Αυτοκινητοδρόμων – Ν. Φθιώτιδας (Λαμία)

Αρμοδιότητες:

Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή των μεγάλων τεχνικών έργων, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων / μελετών και την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα

Εκπονεί τις μελέτες αξιολόγησης αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης έργων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και επισήμανση, από κατασκευαστικής πλευράς, των πιθανών εμποδίων

Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου

Συντάσσει τις προσμετρήσεις των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων, των σιδηρών οπλισμών και άλλων υλικών της κατασκευής

Συντονίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία μεταξύ των συνεργείων των υπεργολάβων

Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές

Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις

Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου

\Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ

10 έτη κατ’ ελάχιστο σε αντίστοιχη θέση ως Μηχανικός κατασκευής σε έργα Οδοποιίας (τεχνικά και χωματουργικά έργα)

Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & Autocad

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Δεξιότητες:

Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία

Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα

Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης

Παροχές Εταιρείας:

Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών

Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελίες εργασίας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

εύρεση εργασίας

Ο  Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν  από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους και κατέχει σήμερα ηγετική θέση στους κλάδους των υποδομών, της καθαρής ενέργειας, της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας, των παραχωρήσεων και της ανάπτυξης ακινήτων ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Έχοντας διαγράψει πορεία μισού αιώνα, ο Όμιλος πέτυχε να αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα, να συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το εύρος του αντικειμένου εργασιών διαθέτοντας έτσι σήμερα την δυνατότητα να φέρει εις πέρας τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, έχοντας εδραιώσει την παρουσία του σε 16 χώρες όπου και απασχολεί συνολικά περίπου 3.500 εργαζομένους. Η έμφαση που τοποθετείται στον διεθνή προσανατολισμό, επιβεβαιώνεται διαρκώς από την σταθερά αυξανόμενη πορεία των εργασιών του Ομίλου εκτός των ελληνικών συνόρων. Παράλληλα, ο Όμιλος αποτελεί έναν κοινωνικά υπεύθυνο φορέα, του οποίου η φιλοσοφία και κατ’ επέκταση η λειτουργία διαπνέεται από τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με βασική μέριμνα και δράσεις για τον  άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading