ΤΕΡΝΑ ΑΕ αναζητά: Λογιστή/στρια (Α΄ τάξης)

 • Λογιστή- Λογίστρια

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 3 μήνες πριν

 • Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Λογιστή- Λογίστρια
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Μακρόχρονη εμπειρία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

Description

Η ΤΕΡΝΑ ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Λογιστή/στρια (Α΄τάξης)

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και εκτελεί επιμέρους εξειδικευμένα λογιστικά θέματα, προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις
 • Προβαίνει σε έλεγχο και καταχώριση παραστατικών
 • Πραγματοποιεί συμφωνία λογαριασμών γενικής λογιστικής και συμφωνία επιμέρους υποσυστημάτων πελατών – προμηθευτών
 • Πραγματοποιεί συμφωνίες και πληρωμές προμηθευτών
 • Συμμετέχει στο Κλείσιμο μηνός και στην έκδοση των περιοδικών δηλώσεων
 • Προετοιμάζει την υποβολή των μηνιαίων & ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΕ, παρακρατούμενοι κ.λπ.)
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για αλλαγές στη Φορολογική νομοθεσία
 • Συμμετέχει στη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Επιβλέπει και υποστηρίζει τις εργασίες των μελών της ομάδας και παρέχει καθοδήγηση, όταν χρειάζεται
 • Υποστηρίζει το τμήμα Budgeting και συντάσσει αναφορές για λογαριασμό του τμήματος λογιστηρίου
 • Υποστηρίζει το Transfer Pricing
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών του λογιστηρίου & τα τιθέμενα χρονοδιαγράμματα των εργασιών
 • Συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση νέων συστημάτων και εφαρμογών
 • Επικοινωνεί με δημόσιους φορείς, τράπεζες, εξωτερικούς συμβούλους (Οικονομικού και Νομικού τομέα)
 • Προετοιμάζει τα υποστηρικτικά αρχεία προς τους Ορκωτούς ελεγκτές

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον (8) οχτώ ετών σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρειών / τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο τεχνικής / κατασκευαστικής εταιρείας
 • Πολύ καλή γνώση IFRS
 • Πολύ καλή γνώση Φορολογικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & και επιθυμητή η καλή γνώση SAP
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Δεξιότητες – Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Εργατικότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Αποτελεσματικότητα και προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών & προθεσμιών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό ΛΟΓ-TE-1121

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading