ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ζητείται: Πολιτικός Μηχανικός

 • Πολιτικός Μηχανικος

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 3 μήνες πριν

 • Ηράκλειο

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Μηχανικος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Μακρόχρονη εμπειρία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

Description

Από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ζητείται: Πολιτικός Μηχανικός _ Υπεύθυνος Τεχνικού Γραφείου

για μεγάλο έργο υποδομής στο Ηράκλειο Κρήτης

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση των εργασιών του Τεχνικού γραφείου & συντονισμός της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του
 • Σύνταξη προμετρήσεων και επιμετρήσεων εργασιών, καθώς και λογαριασμών Έργου
 • Σύνταξη προμετρήσεων υλικών και συλλογή των απαραίτητων προδιαγραφών για προώθηση & έρευνα αγοράς από το Τμήμα Προμηθειών
 • Σύνταξη πιστοποιήσεων και λογαριασμών Υπεργολάβων
 • Τήρηση ημερολογίου και αρχείου Έργου
 • Έρευνα αγοράς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση έργου, σύνταξη συγκριτικών πινάκων και συμφωνητικών για τους υπεργολάβους του Έργου
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και στην παρακολούθηση των συμβάσεων προμηθευτών και υπεργολάβων
 • Συλλογή στοιχείων για εκπόνηση σχεδίων as built και μητρώου έργου
 • Συντονισμός & παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών και εμπλεκομένων μερών (μελετητές, υπεργολάβοι, προμηθευτές κ.α.)
 • Έλεγχος, συντονισμός & διανομή των μελετών του έργου και παρακολούθηση των τροποποιήσεων τους
 • Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη των αναφορών προόδου του Έργου και των αναθεωρήσεων του χρονοδιαγράμματος

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
 • 20ετή εμπειρία σε σύνθετα & απαιτητικά έργα, εκ της οποίας τα 10 έτη επιθυμητή η εμπειρία σε Τεχνικό Γραφείο
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Δεξιότητες:

 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
 • Δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων και άμεση ανταπόκριση
 • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών

Παροχές Εταιρείας:

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα συγκεκριμένα προσόντα και μόνον, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη “ΤΕ-ΥΤΓ-1121”

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading