ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αναζητά: Μηχανικό Κατασκευής Η/Μ Εγκαταστάσεων (Λέσβος, Χίος)

 • Μηχανικό Κατασκευής Η/Μ Εγκαταστάσεων

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 11 μήνες πριν

 • Μυτιλήνη

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Euro Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Ηλεκτρολόγος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

Description

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά: Μηχανικό Κατασκευής Η/Μ Εγκαταστάσεων (Λέσβος, Χίος)

Αρμοδιότητες:
 • Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή των Η/Μ εργασιών των Εγκαταστάσεων, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων / μελετών και την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
 • Συντονίζει τους εργοδηγούς και το προσωπικό του εργοταξίου
 • Εποπτεύει τις H/M εργασίες και τους υπεργολάβους
 • Συμμετέχει στο συντονισμό όλων των εργασιών του Έργου
 • Προλαμβάνει και επιλύει τεχνικά προβλήματα κατασκευής του Έργου
 • Διενεργεί, συντονίζει και παρακολουθεί τους ελέγχους και τις δοκιμές του Η/Μ εξοπλισμού
 • Είναι υπεύθυνος για την πρόοδο των εργασιών βάσει του χρονοδιαγράμματος
 • Ενημερώνει τον Εργοταξιάρχη & τον Project Manager για την εξέλιξη του Έργου
 • Παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των προμηθευτών
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις δαπάνες του Έργου
 • Ελέγχει τις πιστοποιήσεις των υπεργολάβων
 • Διασφαλίζει την επάρκεια του αποθέματος των Η/Μ υλικών
 • Προβαίνει σε έρευνα αγοράς υλικών και συμμετέχει στη σύνταξη κοστολογίων και τεχνικών προσφορών
 • Επικοινωνεί με υπηρεσίες και συνεργεία
 • Βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο του Έργου (Πελάτη)
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • 3 έτη κατ’ ελάχιστο εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, AutoCAD
Δεξιότητες:
 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Αποτελεσματική διαχείριση ταυτόχρονα πολλών θεμάτων
 • Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα
 • Προθυμία για συνεχή ανάπτυξη & βελτίωση
Παροχές Εταιρείας:
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα συγκεκριμένα προσόντα και μόνον, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη “ΤΕ-ΜΚΕ-1221”

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading