ΤΑΚΑ ΤΑΚΑ SA looking for a Digital Marketing Manager

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Marketing
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΤΑΚΑ ΤΑΚΑ SA looking for a Digital Marketing Manager

ΤΑΚΑ ΤΑΚΑ SA looking for a Digital Marketing Manager

ΤΑΚΑ ΤΑΚΑ SA looking for a Digital Marketing Manager

Acharnes, Attica, Greece  Posted Today

DESCRIPTION

There is an opening position in the marketing department for data entry in our e-shop and corporate websites, image processing, creation of email campaigns, creation of promotional posts in the social media channels, internet strategy planning.

Responsibilities
 • Support marketing executives in organizing various projects
 • Assist in the organizing of promotional events and traditional or digital campaigns and attend them to facilitate their success
 • Compose and post online content on the company’s website and social media accounts
REQUIREMENTS
 • College or University degree on Digital Marketing
 • Proficiency level in English language
 • Knowledge of Image processing software
 • SEO processing and Social media handling experience are considered an advantage
 • Demonstrable ability to multi-task and adhere to deadlines
 • Excellent knowledge of MS Office, marketing computer software and online applications (CRM tools, Online analytics, Google Adwords etc.)
 • Exquisite communication and people skills
 • Good understanding of office management and marketing principles
 • Proven working experience in digital marketing
BENEFITS
 • Training & Development
 • Cozy environment

Περί το μισό αιώνα ιστορίας στο εμπόριο μετράει η εταιρεία μας που ξεκίνησε το 1966 σαν οικογενειακή ομόρρυθμος εταιρεία που το 1975 μετετράπη σε εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Από τα πρώτα της βήματα και μέχρι σήμερα η εταιρεία διαπνέεται από τρείς βασικούς κανόνες:

« Τα εμπορεύματα καλύτερα από τα δείγματα »

« Κρατάμε το λόγο μας έστω και εάν χάνουμε χρήματα »

« Κάθε λογική παρατήρησή σας είναι για μας αρχή περαιτέρω βελτίωσης »

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης εμπορικής δραστηριότητάς της εταιρείας στο τομέα των Εισαγωγών – Εξαγωγών, αλλά και των τριγωνικών πωλήσεων επί διεθνούς επιπέδου, η εταιρεία κέρδισε το σεβασμό και αναγνωρίστηκε η αξιοπιστία της τόσο από τους προμηθευτές της όσο και από τους πελάτες της .

Τα αντικείμενα εργασιών ποίκιλαν ανάλογα με τις επιταγές της αγοράς κατά τα διάφορα χρονικά διαστήματα, όπως, Υποδήματα, Υφάσματα, Τρόφιμα, αλλά από το 1985 και μετά το αποκλειστικό αντικείμενο εργασιών αποτέλεσαν τα Είδη Οικιακής Χρήσης και Καθαρισμού.

Η υποδομή της εταιρείας, η καλή διαχείριση και οι σωστές επιλογές της έδωσαν τη δυνατότητα το 2008 η εταιρεία να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία και να καθιερώσει ένα από τα ποιό γνωστά της εμπορικά σήματα ως τη νέα της επωνυμία «ΤΑΚΑ-ΤΑΚΑ Α.Ε.Β.Ε.».

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading