ΣΚΙΑΘΟΣ Πολυϊατρείο αναζητεί προσωπικό

 • Υγεία, Ιατρός, Χειρ. Ακτινολογικών Μηχ/των

 • Μόνιμη Απασχοληση

 • 7 μήνες πριν

 • Σκιάθος

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Αριθμός Κενών Θέσεων 1 θέση
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Ιατρός
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΣΚΙΑΘΟΣ Πολυϊατρείο αναζητεί προσωπικό

ΣΚΙΑΘΟΣ Πολυϊατρείο αναζητεί προσωπικό

Το πολυϊατρείο Σκιάθου αναζητά Μικροβιολόγο και παιδίατρο για μόνιμη εργασία χειμώνα καλοκαίρι.

Αναζητά επίσης τεχνολόγο ακτινολογίας – ακτινοθεραπείας (ΤΕ) για εργασία σε κλασικό ακτινολογικό, αξονικό τομογράφο, ορθοπαντογράφο και μαστογράφο.

Απαραίτητη προϋπόθεση:

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
γνώση αγγλικής γλώσσας
και υπολογιστών.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Εγνατιάδης Νικόλαος, Γενικός Ιατρός

Αποστολή βιογραφικών: negnatiadis@yahoo.gr

Τηλ. επικοινωνίας:  6976011628

ΣΚΙΑΘΟΣ Πολυϊατρείο αναζητεί προσωπικό

Υγεία και Πρόνοια

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι επαγγελματίες αυτής της κατηγορίας ασκούν την εργασία τους είτε σε νοσοκομεία, είτε σε ειδικά διαμορφωμένα ιατρεία, είτε σε ιδιωτικούς χώρους.
Εδώ εντάσσονται τα λεγόμενα παραϊατρικά επαγγέλματα, των οποίων οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, λόγω της διεύρυνσης των λειτουργιών που επιτελεί ένα κράτος πρόνοιας, καθώς και του σύγχρονου τρόπου ζωής που δημιουργεί ανάγκες για εξειδικευμένη προσωπική φροντίδα.
Βασικό αντικείμενο εργασίας των επαγγελματιών του χώρου είναι η παροχή υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης σε άτομα που βρίσκονται σε μετεγχειρητικό στάδιο ή παρουσιάζουν κάποια σωματικά προβλήματα.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει πρωτίστως να διαθέτουν πρακτική εκπαίδευση και εμπειρική εξάσκηση, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, δεξιότητα στο χειρισμό των διαφόρων ιατρικών εργαλείων ή μηχανημάτων, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνέπεια, καθώς και να διακατέχονται από υψηλό αίσθημα φροντίδας απέναντι στο συνάνθρωπο.

Απαιτούμενες Δεξιότητες

-Επικοινωνιακές δεξιότητες για να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη και η συνεργασία των ασθενών
-Υπομονή, ψυχραιμία, φυσική αντοχή και ψυχικά αποθέματα
-Εγκαρδιότητα
-Αγάπη για τον άνθρωπο
-Ευγένεια και αυτοκυριαρχία
-Κατανόηση, ανεκτικότητα
-Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
-Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
-Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
-Δεξιότητα συνεργασίας

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στον πτυχιούχο ακτινολογίας-ραδιολογίας ΤΕΙ χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ραδιολογίας χρειάζεται πτυχίο
του Τμήματος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας των ΤΕΙ, ή απολυτήριο ΤΕΕ ή δίπλωμα ΙΕΚ.
στο αντικείμενο των ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή ακτινοθεραπείας.
Απαραίτητη είναι η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής,
αφού στα περισσότερα ιατρικά μηχανήματα οι οδηγίες αναγράφονται στη γλώσσα αυτή, και πτυχίο Η/Υ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας οφείλει να διαθέτει:
Υπευθυνότητα και προσεκτικότητα

Υπομονή και δεξιότητες επικοινωνίας

Αντίληψη του κινδύνου

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες.

Η εργασία του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ραδιολογίας είναι απαιτητική όσον αφορά το χειρισμό και τη συντήρηση ή την επισκευή πολύπλοκων μηχανημάτων.
Ο Τεχνολόγος που εργάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου έρχεται σε καθημερινή επαφή με μηχανήματα που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας εργάζεται ατομικά, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελίες εργασίας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

εύρεση εργασίας

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading