Πωλητές-τριες (Υπεύθυνοι-ες  Ανάπτυξης Αγοράς)

 • Εμπόριο ,Πωλήσεις ,Marketing
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 4 εβδομάδες πριν
 • Ελλάδα ,Πάτρα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Πωλητής
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 1 χρόνος
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Πωλητές-τριες (Υπεύθυνοι-ες  Ανάπτυξης Αγοράς)

Πωλητές-τριες (Υπεύθυνοι-ες  Ανάπτυξης Αγοράς)

Πωλητές-τριες (Υπεύθυνοι-ες  Ανάπτυξης Αγοράς)

Aρµοδιότητες:

• ∆ιαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου
• Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες
• Υλοποίηση πλάνου ενεργειών
• Χαρτογράφηση αγοράς και ευκαιριών ανάπτυξης
• ∆ιαχείριση εισπράξεων
• Σύνταξη οικονοµικών προσφορών, διαπραγµάτευση όρων συνεργασίας, κλείσιµο συµφωνιών
• Υποστήριξη των πελατών µετά την πώληση

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

• Απόφοιτοι/ες ΤΕΙ/AEI
• Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία σε πωλήσεις
• Καλή γνώση χειρισµού εφαρµογών MS Office
• Κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Χ.
• Ανεπτυγµένη ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας
• Πάθος ακεραιότητα και οµαδικό πνεύµα

Παροχές Εταιρίας:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό,tablet
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό  τους σηµείωµα στο e-mail: hr@bakalaros.gr  αναγράφοντας στο θέµα τον κωδικό θέσης  (SAL).
Θα ληφθούν υπ’ όψη µόνο βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.
BAKALAROS GROUP

Ο Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος όµιλος που δραστηριοποιείται στην εµπορία και διακίνηση Αναψυκτικού – Ζύθου – Νερού και Ποτών.
Απασχολεί 100 εργαζόµενους και εξυπηρετεί τις ανάγκες 4.000 σηµείων πώλησης σε 8 νόµους σε ολόκληρη τη ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α.
Ο Όµιλος µας αναζητά, δυναµικά και αποτελεσµατικά στελέχη για τα τµήµατα πωλήσεων µε έδρα την Πάτρα.

Η Bakalaros Group δραστηριοποιείται από το 1980 στην
εμπορία και διανομή ζύθου, οίνου, αναψυκτικών και ποτών.

Με αφετηρία την Αχαΐα, συνεχίζουμε με την ίδια ενέργεια και αφοσίωση
να έχουμε έναν στόχο: Να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών μας.

Από τότε μέχρι σήμερα, η εταιρεία μας αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε ένα
δίκτυο σημείων, ανθρώπων και υπηρεσιών για το οποίο είμαστε υπερήφανοι.

Με την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων προμηθευτών της FMCG αγοράς στην Ελλάδα,
αλλά και ποιοτικών τοπικών παραγωγών, οι συνεργάτες μας εμπιστεύονται την
Bakalaros Group για την διανομή και προώθηση των προϊόντων τους.

Έχοντας γνώση της αγοράς, αναπτυσσόμενο portfolio προϊόντων και
εξειδικευμένες ομάδες πωλήσεων, οι ανάγκες των πελατών μας είναι πάντα προτεραιότητα.

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. / ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε
ΦΛΩΡΟΣ Α.Ε. / ΘΕΟΧΑΝ Α.Ε. / ΜΠΑΚΑΡ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΖΥΘΟΥ, ΟΙΝΟΥ & ΠΟΤΩΝ
7 χλµ. ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου, T.K. 265 00, Πάτρα T: 2610 643777-80
F: 2610 643776 E: info@bakalaros.gr W: www.bakalaros.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading