Ζητούνται 2 κοπέλες απόφοιτοι Πανεπιστημίου, Παιδαγωγικού/Νηπιαγωγών/Φιλολογίας/
για να εργαστούν σε ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην ΠΑΤΡΑ.

Απαιτούμενα προσόντα:

προϋπηρεσία έως 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση ως Εκπαιδευτικός (Σχολείο / ΚΔΑΠ)

Καλή γνώση 1 ξένης γλώσσας

Δημιουργικός και ευχάριστος χαρακτήρας με αγάπη για τα παιδιά

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Εμπειρία στο σχεδιασμό προγραμμάτων STEM & STEAM

Γνώση θεατρικής και Μουσικοκινητικής αγωγής, Εικαστικής Παιδαγωγικής, Γυμναστικής

Αποστολή βιογραφικών: 

Αποστολή βιογραφικών στο email: athana712003@yahoo.gr 

Στο email περιγράψτε το εργαστήριο που θέλετε να αναλάβετε και περιγράψτε την εμπειρία σας στον τομέα.