ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΖΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗ ΑΕΙ/ΤΕΙ

 • Νοσηλευτές ,Νοσοκόμο Τραυματιοφορέα

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 10 μήνες πριν

 • Μαρούσι Ελλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Νοσηλεύτρια -της
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΖΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗ ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΖΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗ ΑΕΙ/ΤΕΙ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΖΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗ ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

Με πολύχρονη επιτυχημένη λειτουργία στο χώρο της υγείας και σχέδια ταχείας ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του  ΖΗΤΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΟ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος σχολής 2ετούς φοίτησης Β. Νοσηλείας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΤΗ ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας

Αιτήσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.iaso@iaso.gr

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο των νεοπροσληφθέντων, όσο και τη συνεχή δια βίου εκπαίδευση του νοσηλευτικού, μαιευτικού, αλλά και διοικητικού προσωπικού.

Η πλειονότητα του προσωπικού έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα συνεχούς ενημέρωσης για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στον ιατρικό χώρο,
εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και γνωριμίας με τα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τοµείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η διοίκηση µονάδων υγείας.

Στο πλαίσιο του οράµατος για εξαιρετικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, εξέχουσα θέση έχει η συνεχής κατάρτιση του νοσηλευτικού & µαιευτικού µας προσωπικού σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της υγείας. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πρωτοπορεί, αναζητώντας διαρκώς νέες µεθόδους βελτίωσης των υπηρεσιών του µε συνεχείς επισκέψεις και εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στα µεγαλύτερα αντίστοιχα ιδρύµατα της Ευρώπης, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του.

Εκπαίδευση Τρίτων

Μεγάλη αξία δίνει επίσης και στην εκπαίδευση τελειόφοιτων ή απόφοιτων Πανεπιστηµίων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. Γι’ αυτό και δέχεται συνεχώς νέους που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία όλων των ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγράµµατος πρακτικής άσκησης.

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΙΑΣΩ υλοποιώντας την προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει καθιερώσει µια σειρά παροχών, που σηµατοδοτούν τη συµµετοχή στην ίδια τη ζωή του εργαζοµένου.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το ΙΑΣΩ προσφέρει:
 • Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζοµένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού στις εταιρείες του Οµίλου
 • ∆υνατότητα οικονοµικής διευκόλυνσης έναντι µελλοντικών αποδοχών
 • Ετήσιο check up
 • Γεύµα στο προσωπικό µε συµβολική συµµετοχή των εργαζοµένων και των ιατρών
 • Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων.
Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading