Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Μηνιαία
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Πολιτικός Μηχανικός
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 5 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΘΗΝΑ αναζητά Μηχανικό Κατασκευής Έργων Υποδομής

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΘΗΝΑ αναζητά Μηχανικό Κατασκευής Έργων Υποδομής

Μηχανικός Κατασκευής Έργων Υποδομής at ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP

Athens, Attica, GreeceTERNA/CONSTRUCTION SITES etcFull time

Description

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά: Μηχανικό Κατασκευής Έργων Υποδομής

Αρμοδιότητες:

Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων / μελετών και την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα

Εκπονεί τις μελέτες αξιολόγησης αναφορικά με τη δυνατότητα υλοποίησης έργων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και επισημαίνει, από κατασκευαστικής πλευράς, τα πιθανά εμπόδια

Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου

Συντάσσει τις προμετρήσεις των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων, των σιδηρών οπλισμών και άλλων υλικών της κατασκευής

Συντονίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία μεταξύ των συνεργείων των υπεργολάβων

Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές

Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις

Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ

5 έτη κατ’ ελάχιστο σε αντίστοιχη θέση ως Μηχανικός κατασκευής σε έργα Υποδομής

Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Δεξιότητες:

Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία

Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα

Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης

Παροχές Εταιρείας:

Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών

Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει:

Τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξή του.

Τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής του θέσης στους παραδοσιακούς τομείς δράσης του (κατασκευαστικός κλάδος, ηλεκτροπαραγωγή) στην Ελλάδα.

Τη συνεχή επέκτασή του τόσο σε νέους τομείς δράσης (διαχείριση απορριμμάτων, εξορυκτικές δραστηριότητες κ.ά.) όσο και σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ισχυρή φήμη και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους μετόχους του, μέσα από τις αξίες και την κουλτούρα που διέπουν την επιχειρηματική του δράση:

Σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους μετόχους μας.

Ειλικρίνεια κι αξιοπιστία.

Στοχευμένη κοινωνική προσφορά.

Οι άνθρωποι του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελούν τη δύναμη της εταιρίας.

Υποστηρίζονται συστηματικά στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς φιλοσοφία της εταιρίας είναι ο εργαζόμενος να αντιμετωπίζει το εργασιακό του περιβάλλον σαν μια συνεχή πρόκληση.

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελίες εργασίας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

εύρεση εργασίας

Η επιτυχία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έρχεται με τη συνδρομή όλων των εργαζομένων, καθώς αυτοί είναι που τον οδηγούν στην ανάπτυξη και μεγέθυνση του. Η γνώση, η εξειδίκευση, η δημιουργικότητα και ο δυναμισμός των εργαζομένων εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας στο μέλλον.

Στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εργάζονται 5.000 άτομα σε 16 χώρες. Ο όμιλος μας χαρακτηρίζεται από τη μακρόχρονη παρουσία έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών καθώς και από τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα.

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading