Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ αναζητά Οικονομικό Αναλυτή

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Business Analyst
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 1 χρόνος
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΙΑΣΩ αναζητά Οικονομικό Αναλυτή

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ αναζητά Οικονομικό Αναλυτή

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

Με πολύχρονη επιτυχημένη λειτουργία στο χώρο της υγείας και σχέδια ταχείας ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του   αναζητά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης του ομίλου. Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση άμεσης και εμπεριστατωμένης ανάλυσης σε θέματα που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού. Θα συμμετέχει στην προετοιμασία και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και θα διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας.

Αντικείμενο της Θέσης
 • Επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών στοιχείων
 • Σύνταξη οικονομικών αναφορών και αναλύσεων
 • Ανάλυση και αιτιολόγηση διακυμάνσεων μεταξύ budget/forecast και actual
 • Παροχή ανάλυσης, ερμηνείας και παρατηρήσεων σε μηνιαία αποτελέσματα και KPIs
Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση σε Χρηματοοικονομικά/Οικονομικές Επιστήμες, με ΜΒΑ ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους ανωτέρω τομείς
 • Γνώση Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Γνώση Οικονομικής Ανάλυσης
 • Κατά προτίμηση 1-3 έτη προϋπηρεσίας σε θέση οικονομικού αναλυτή
 • Ικανότητα στην ανάλυση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεδομένων και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Δεξιότητες
 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη ικανότητα γραπτής έκφρασης με έμφαση στην συνοπτική, ακριβή και τεκμηριωμένη διατύπωση
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Εργασία με προθεσμίες
 • Υψηλό αίσθημα ομαδικότητας και ευθύνης
 • Άριστη γνώση MS-Excel
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Υποψηφιότητα για επαγγελματική πιστοποίηση CFA θα θεωρηθεί σημαντικό πρόσθετο προσόν

Αιτήσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα ΕΔΩ

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ αναζητά Οικονομικό Αναλυτή

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΙΑΣΩ υλοποιώντας την προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει καθιερώσει µια σειρά παροχών, που σηµατοδοτούν τη συµµετοχή στην ίδια τη ζωή του εργαζοµένου.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το ΙΑΣΩ προσφέρει:

Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζοµένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού στις εταιρείες του Οµίλου
∆υνατότητα οικονοµικής διευκόλυνσης έναντι µελλοντικών αποδοχών
Ετήσιο check up
Γεύµα στο προσωπικό µε συµβολική συµµετοχή των εργαζοµένων και των ιατρών
Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων.

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading