ΝΙΚΙ ζητεί Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών προγραμματιστές JAVA

 • Τεχνολογία ,Software Enginnering
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 2 εβδομάδες πριν
 • ΙωάννιναΕλλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: IT
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Master ΠΕ

Περιγραφή Εργασίας

ΝΙΚΙ ζητεί 7 Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών προγραμματιστές JAVA

ΝΙΚΙ ζητεί Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών προγραμματιστές JAVA

ΝΙΚΙ ζητεί Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών προγραμματιστές JAVA

 

ΝΙΚΙ Ζητούνται 7 Προγραμματιστές Java (2022)

Η ΝΙΚΙ ζητεί 7 Μηχανικούς Υπολογιστών / αποφοίτους τμήματος Πληροφορικής, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού  διπλώματος

Περιγραφή θέσης

Έργο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών Java και Java EE

Ορισμός και εφαρμογή σύγχρονων Rich-Client αντικειμενοστραφών εφαρμογών, διεπαφών λογισμικού και Web εφαρμογών

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Σχολής Πληροφορικής ή δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πολύ καλή γνώση Java και Java EE και καλή γνώση Javascript

Εμπειρία στο σχεδιασμό Web Interfaces με τεχνολογίες βασισμένες σε  JS, όπως Angular

Καινοτόμο πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, επιθυμία για μάθηση

Καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και τεχνικής ορολογίας

Επιθυμητά Προσόντα

Εμπειρία με βάσεις δεδομένων (MS SQL Server, Oracle, DB2), το Hibernate Framework ή άλλες JPA υλοποιήσεις

Εμπειρία στην OOA, OOD και OOP

Καλή γνώση Γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής  στα αγγλικά  ΕΔΩ 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Κυρία Παρασκευή Ζάψα

MA, PhD cand. Philosophy of Sciences

Head of HR Department

Ethnikis Antistasis 205

45500 Katsikas Ioannina

Tel.: +30 26510 85240

Fax: +30 26510 85249

www.niki-mepe.gr

info@nikitec.gr

Η εταιρεία ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1994 στον Κατσικά Ιωαννίνων από τον Δρ. Δημήτρη Βαρτζιώτη.

Στόχος της ΝΙΚΙ είναι η διασύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας με το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών εφαρμοσμένης μηχανικής και λύσεων πληροφορικής.
Οι υπηρεσίες της ΝΙΚΙ περιλαμβάνουν βιομηχανικό σχεδιασμό, υπολογιστική προσομοίωση, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και τη διασύνδεση αυτών των τομέων.

Η ΝΙΚΙ λαμβάνει ενεργά μέρος σε ερευνητικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και μέσω διεθνών συνεργασιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ΝΙΚΙ την καθιστούν πρώιμο χρήστη νέων τεχνολογιών και μεθόδων, τις οποίες αποτιμά, εξελίσσει και μεταφέρει στους πελάτες της μέσω προηγμένων έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην ανάπτυξη προϊόντων καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστηρίζονται από την πολυετή πείρα του προσωπικού της ΝΙΚΙ σε Ευρωπαϊκά βιομηχανικά και ερευνητικά έργα, καθώς και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής.

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading