Νέος Μηχανολόγος Μηχανικός

  • Μηχανικοί ,Μηχανολόγοι
  • Πλήρους Απασχολησης
  • 1 μήνα πριν
  • Χολαργός

Πληροφορίες Αγγελίας

Περιγραφή Εργασίας

Μηχανολόγος Μηχανικός
Νέος Μηχανολόγος Μηχανικός
Χολαργός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός, έως 30 ετών, με όρεξη για δουλειά σε γραφείο ΗΜ μελετών & κατασκευών.
Απαιτούνται πολύ καλές γνώσεις σε σχεδιαστικά προγράμματα. Γνώση μελετητικών προγραμμάτων ΗΜ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Περιοχή, Χολαργός Αττικής.

Αποστολή Βιογραφικών : mechanical_apps@yahoo.com

ergasia.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Mηχανολόγος Mηχανικός πραγματοποιεί τη μελέτη, ελέγχει και επιβλέπει την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Ειδικότερα, εξετάζει τους χώρους του κτιρίου ή του εργοστασίου όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα και συντάσσει πλήρη μελέτη του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη μηχανολογική μελέτη υπολογίζονται οι θέσεις και ο τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών, η ισχύς τους, τα σημεία όπου θα περάσουν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων και αγωγών.

Kαταρτίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, υπολογίζει το κόστος της εργασίας και των υλικών καθώς και τις άλλες δαπάνες της κατασκευής, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων.

Eπιβλέπει και διευθύνει τις εργασίες για τη συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή μηχανών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, δοκιμάζει την καλή τους λειτουργία καθώς και την παρεχόμενη ασφάλεια και την αναμενόμενη απόδοσή τους. Έχει το δικαίωμα να υπογράφει μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, μελέτες βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, καθώς και υδραυλικών έργων με περιορισμό. Οφείλει να επιβλέπει τις εγκαταστάσεις ως την ολοκλήρωση και την τελική τους παράδοση.

Ο Mηχανολόγος Mηχανικός μπορεί να ειδικευτεί στον ενεργειακό τομέα, στις κατασκευές, στη βιομηχανική διοίκηση ή στον τομέα της εφαρμοσμένης μηχανικής. Ακόμη, μπορεί να ειδικευτεί σε ορισμένους τύπους μηχανών, όπως εργαλειομηχανές, τουρμπίνες, μηχανές εσωτερικής καύσης.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μπορεί να αποκτήσει το πτυχίο του μελετητή και το πτυχίο του εργολήπτη τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, αφού υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός εγγράφεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading