ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό & GIS Analyst

 • Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 3 μήνες πριν

 • Νέα Ερυθραία

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Μηχανικος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό & GIS Analyst

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό & GIS Analyst

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός & GIS Analyst

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός & GIS Analyst

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στην εκπόνηση και στον έλεγχο συγκοινωνιακών μελετών, στην εκτίμηση κυκλοφοριακών φόρτων με χρήση μοντέλων εκτίμησης μεταφορικού έργου και στη διαρκή ενημέρωση της web-εφαρμογής του GIS. Η θέση θα έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας (νομός Αττικής).

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Συλλέγει και επεξεργάζεται κυκλοφοριακά δεδομένα προκειμένου να τροφοδοτήσει το κυκλοφοριακό μοντέλο της εταιρείας, να παράγει προβλέψεις κυκλοφορίας & εσόδων που τροφοδοτεί το χρηματοοικοινομικό μοντέλο της εταιρείας.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την οργάνωση μελετών Προέλευσης-Προορισμού παρά την οδό και ερευνών Δεδηλωμένης Προτίμησης, με σκοπό την επικαιροποίηση του υφιστάμενου κυκλοφοριακού μοντέλου.
 • Παρακολουθεί κυκλοφοριακούς φόρτους από μετρητές κυκλοφορίας κι εξετάζει εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια εργασιών βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου.
 • Συμμετέχει στον έλεγχο των συγκοινωνιακών μελετών (π.χ. σήμανσης/ασφάλισης/ οδοποιίας) για να διασφαλιστεί η συνοχή του σχεδιασμού με τους αντίστοιχους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Επιβλέπει τη ψηφιακή καταγραφή χωρικών οντοτήτων που σχετίζονται με τα διάφορα στοιχεία του αυτοκινητόδρομου (πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, υδραυλικά στοιχεία, ηλεκτροφωτισμός, κλπ.) και εισάγει τα δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο, καθώς και τις σχετικές μελέτες στην web εφαρμογής του GIS, με στόχο την καλύτερη οπτικοποίηση των δεδομένων και τη διάχυση της πληροφορίας προς όλη την εταιρεία, αλλά και την τροφοδότηση του web app της εταιρείας (Myodos).
 • Βοηθάει στη σύνταξη προϋπολογισμών των εργασιών βαριάς συντήρησης που σχετίζονται με συγκοινωνιακά έργα.
 • Επικοινωνεί με τις τοπικές αρχές και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για θέματα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και χειρίζεται τη σχετική αλληλογραφία.
 • Συμμετέχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον Συγκοινωνιακό σχεδιασμό ή στα Γεωχωρικά Συστήματα Πληροφοριών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Γνώση των ελληνικών κανονισμών οδικών έργων θα θεωρηθεί προσόν.
 • Εξοικείωση με λογισμικά προσομοίωσης κυκλοφορίας και εκτίμησης μεταφορικού έργου (π.χ. Saturn) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Autocad & ArcGIS
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες χειρισμού ΗΥ & εργαλείων MS Office
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της θέσης ΣΜ-0821.

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading