ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Προϊστάμενο Διαχείρισης Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης

 • Προϊστάμενο Διαχείρισης Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 9 μήνες πριν

 • Νέα Ερυθραία

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Προϊστάμενο Διαχείρισης Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Προϊστάμενο Διαχείρισης Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος Διαχείρισης Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης

Κωδικός Θέσης: ITSL-0921

Σύντομο Προφίλ:

O/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του τμήματος IT Infrastructure της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ),
αναλαμβάνοντας την παρακολούθηση και την εποπτεία όλων των συστημάτων που πλαισιώνουν την υποδομή Πληροφορικής
των αυτοκινητοδρόμων που λειτουργεί η Εταιρεία.

Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας (νομός Αττικής).

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Εποπτεύει την ομάδα ευθύνης του στη διαχείριση των συστημάτων που πλαισιώνουν την υποδομή Πληροφορικής των αυτοκινητοδρόμων.
 • Παρακολουθεί την αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης από τα μέλη της ομάδας ευθύνης του στο σύνολο των εμπλεκομένων χρηστών.
 • Επιβλέπει την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων που λειτουργούν στις κατά τόπους εγκαταστάσεις κατά μήκος των Αυτοκινητοδρόμων.
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες, με σκοπό την εποπτεία των ενεργειών τους και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τους.
 • Εποπτεύει την εγκατάσταση και διαχείριση του ενεργού και του παθητικού εξοπλισμού που αφορά το δίκτυο.
 • Προετοιμάζει μηνιαίες αναφορές, με το σύνολο των παρεμβάσεων αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων και συχνότητας αυτών, με σκοπό την ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος, αλλά και την δημιουργία πλάνου ενεργειών.
 • Συμβάλλει στην εκπόνηση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος IT Infrastructure σχετικά με τη διαχείριση συστημάτων και την τεχνική υποστήριξη.
 • Συμβάλλει στη σύνταξη και την αναθεώρηση των εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στο κλάδο της Πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην ανάλογη κατεύθυνση θα θεωρηθεί προσόν
 • 3 – 5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο σε εταιρικό περιβάλλον με έμφαση :
 • στη διαχείριση λογισμικών Microsoft Windows (Active Directory, DNS, DHCP, WINS, RAS, DFS, Group Policies, Exchange, Hyper-V κλπ.)
 • σε networking (switches, firewalls κλπ.)
 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία σε linux θα θεωρηθεί προσόν
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ & εργαλείων MS Office
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

 

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών & Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της θέσης ITSL-0921.

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading