ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Επιβλέποντα Mηχανικό Συντηρητή

 • Επιβλέπων Mηχανικός Συντήρησης

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 3 μήνες πριν

 • Νέα Ερυθραία

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Επιβλέπων Mηχανικός Συντήρησης
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 5 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Επιβλέποντα Mηχανικό Συντηρητή

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Επιβλέποντα Mηχανικό Συντηρητή

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητεί Επιβλέποντα Mηχανικό Συντηρητή

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης της εταιρείας παρέχοντας τις υπηρεσίες του ως προς την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης και διαχείρισης κυκλοφορίας που πραγματοποιούνται στον αυτοκινητόδρομο, συντονίζοντας τις αντίστοιχες ομάδες στο πεδίο. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μαλακάσα (δήμος Ωρωπού).


Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει τις ομάδες περιπόλων και επέμβασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης κυκλοφορίας  και συντήρησης στο πεδίο.
 • Συντονίζει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας και την καθοδήγηση της διοίκησης του τμήματος.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις εργασίες χειμερινής συντήρησης που αφορούν την υποδομή του αυτοκινητοδρόμου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
 • Κατευθύνει τις ενέργειες και τις επεμβάσεις ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ομάδων επέμβασης του αυτοκινητοδρόμου.
 • Επικοινωνεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών Υγεία & Ασφάλειας και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την προστασία και τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας και του εργασιακού κλίματος του τμήματος.
 • Σχεδιάζει και παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων εργασίας και των πλάνων αδειών του προσωπικού, με σκοπό την αποτελεσματική κατανομή των βαρδιών και την ομαλή λειτουργία του τομέα του.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. εκπροσώπους της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής), εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των ενεργειών λειτουργίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • 5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε:
 • Δημόσια Έργα ή Κατασκευή Οδικών Δικτύων κατέχοντας εποπτικό ρόλο
 • Διοίκηση Ομάδων στο Πεδίo
 • Διαχείριση Υπεργολάβων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση Autocad & MS ProjectΟ/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει: 
 • Κίνητρο Επίτευξης
 • Δέσμευση προς τον Οργανισμό
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Λήψη Πρωτοβουλιών και αίσθημα ιδιοκτησίας
 • Στρατηγική σκέψη και λήψη απόφασης
 • Δεξιότητες Ηγεσίας και Καθοδήγησης Ομάδας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr

αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της EMM-0121.

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες Αγγελίες  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading