ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητά Μηχανικό Αυτοματισμού

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Μηχανικος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 3 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Master ΠΕ

Περιγραφή Εργασίας

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητά Μηχανικό Αυτοματισμού

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητά Μηχανικό Αυτοματισμού

ΝΕΑ ΟΔΟΣ αναζητά Μηχανικό Αυτοματισμού

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του τμήματος IT Infrastructure της εταιρείας μας,
παρέχοντας την υποστήριξή του στον εξοπλισμό των συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας και συλλογής κομίστρων
της εταιρείας μέσω της επίλυσης προβλημάτων και της διαμόρφωσης των υπαρχόντων λειτουργιών.
Η θέση θα έχει έδρα τα κεντρικά γραφεία της εταιρεία στη Νέα Ερυθραία.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται τα αιτήματα που αποστέλλονται μέσω του συστήματος ticketing από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας,
  προτείνοντας και εκτελώντας διορθωτικές ενέργειες στα συστήματα SCADA, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του εξοπλισμού.
 • Επικοινωνεί καθημερινά με τους τεχνικούς βάρδιας συντήρησης συστημάτων συλλογής κομίστρων, διαχείρισης κυκλοφορίας και αυτόματης είσπραξης για την επίλυση προβλημάτων στο σχετικό εξοπλισμό.
 • Αναζητεί νέους τρόπους άμεσης αποκατάστασης για απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινητοδρόμου.
 • Σχεδιάζει δράσεις και καταρτίζει οδηγίες σε συνεργασία με τους κατασκευαστές των συστημάτων για την βέλτιστη χρήση τους.
 • Υποστηρίζει τις αναβαθμίσεις του λογισμικού του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής διοδίων για τις αυξημένες ανάγκες της διαλειτουργικότητας, της χρήσης POS στα αυτόματα μηχανήματα είσπραξης και την κατηγοριοποίηση οχημάτων στις λωρίδες.
 • Παραμετροποιεί και αναπτύσσει τον κώδικα των συστημάτων PLC και SCADA προς αντιμετώπιση δυσλειτουργιών.
 • Συντάσσει σχετικές οδηγίες για το χειρισμό τους από τους αρμόδιους συναδέλφους των Διευθύνσεων Λειτουργίας και Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας, με σκοπό να εξασφαλίσει κοινό και ορθό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων.
 • Υποστηρίζει τις ομάδες των αρμόδιων Διευθύνσεων κατά τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των συστημάτων με σκοπό να επιβεβαιώσει την αδιάλειπτη λειτουργικότητα τους.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο AEI Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα Αυτοματισμού & Ελέγχου Συστημάτων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  3-5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στη διοικητική υποστήριξη εταιρείας
 • 1-3 έτη εμπειρίας σε επαγγελματικό περιβάλλον προγραμματισμού:
  • στην ανάπτυξη Siemens S7 PLC και
  • στην ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών της Siemens WINCC SCADA
 • Πολύ καλός χρήστης του MS Office
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

 • Ομαδικότητα & Συνεργασία
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα & Επικέντρωση στο αποτέλεσμα
 • Πνεύμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου & προτεραιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της θέσης AE-0121.

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading