ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αναζητά Επιβλέπων Mηχανικό Συντήρησης & Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου

 • Μηχανικοί ,Πολιτικός Μηχανικος
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 3 εβδομάδες πριν
 • ΣχηματάριΕλλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Μηχανικος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 5 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αναζητά Επιβλέπων Mηχανικό Συντήρησης & Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αναζητά Επιβλέπων Mηχανικό Συντήρησης & Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αναζητά Επιβλέπων Mηχανικό Συντήρησης & Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης της εταιρείας
παρέχοντας τις υπηρεσίες του ως προς την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης και διαχείρισης κυκλοφορίας
που πραγματοποιούνται στον αυτοκινητόδρομο, συντονίζοντας τις αντίστοιχες ομάδες στο πεδίο.
Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μαλακάσα (δήμος Ωρωπού).


Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει τις ομάδες περιπόλων και επέμβασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης κυκλοφορίας  και συντήρησης στο πεδίο.
 • Συντονίζει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας και την καθοδήγηση της διοίκησης του τμήματος.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις εργασίες χειμερινής συντήρησης που αφορούν την υποδομή του αυτοκινητοδρόμου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
 • Κατευθύνει τις ενέργειες και τις επεμβάσεις ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ομάδων επέμβασης του αυτοκινητοδρόμου.
 • Επικοινωνεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών Υγεία & Ασφάλειας και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την προστασία και τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας και του εργασιακού κλίματος του τμήματος.
 • Σχεδιάζει και παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων εργασίας και των πλάνων αδειών του προσωπικού, με σκοπό την αποτελεσματική κατανομή των βαρδιών και την ομαλή λειτουργία του τομέα του.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. εκπροσώπους της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής), εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των ενεργειών λειτουργίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • 5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε:
 • Δημόσια Έργα ή Κατασκευή Οδικών Δικτύων κατέχοντας εποπτικό ρόλο
 • Διοίκηση Ομάδων στο Πεδίo
 • Διαχείριση Υπεργολάβων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση Autocad & MS ProjectΟ/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:
 • Κίνητρο Επίτευξης
 • Δέσμευση προς τον Οργανισμό
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Λήψη Πρωτοβουλιών και αίσθημα ιδιοκτησίας
 • Στρατηγική σκέψη και λήψη απόφασης
 • Δεξιότητες Ηγεσίας και Καθοδήγησης Ομάδας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr  αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της EMM-0121.

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Η Νέα Οδός προσφέρει στους συνεργάτες της την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα νέο  και ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την χώρα μας
και να αξιοποιήσουν  την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.

Προτεραιότητα για τη Διοίκηση και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η δημιουργία ενός άριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος
με έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων, τη συνεχή ανάπτυξή τους και την αξιοποίηση των ταλέντων τους.

Βασική μας αξία είναι ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη και τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας μας.

Με κύριο εργαλείο, ένα σύστημα αξιολόγησης απόδοσης το οποίο εξασφαλίζει τη δίκαιη διαχείριση και έχει ως βασικό όρο την ειλικρινή επικοινωνία, στη Νέα Οδό,
επιβραβεύουμε την προσπάθεια, εντοπίζουμε τα ταλέντα, καλλιεργούμε τις δεξιότητες και στηρίζουμε την εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Οι προσδοκίες μας από τους παρόντες και μελλοντικούς συνεργάτες μας αναλύονται πλήρως στις Αξίες μας.
Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, αφοσίωση, συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης,
ομαδικό πνεύμα και αποτελεσματική επικοινωνία, είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Οι μέθοδοι, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Νέας Οδού,
μας καθοδηγούν στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών, των οποίων την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στηρίζουμε μέσω εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τους εργαζόμενους της εταιρίας, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια,
εντοπίζουμε τα ταλέντα και στηρίζουμε την εξέλιξή τους με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πρωτοβουλία.

Η εταιρεία μας διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων βάσει της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading