ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αφιδνες αναζητεί Υπάλληλο Ελέγχου Εσόδων Διοδίων

 • FINANCIAL – Οικονομικά – Banking

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 4 μήνες πριν

 • Αφίδνες

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Οικονομικά
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

2.3-ANTHROPINO-DYNAMIKO

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αφιδνες αναζητεί Υπάλληλο Ελέγχου Εσόδων Διοδίων

ΝΕΑ ΟΔΟΣ Αφιδνες αναζητεί Υπάλληλο Ελέγχου Εσόδων Διοδίων

Υπάλληλος Ελέγχου Εσόδων Διοδίων

Υπάλληλος Ελέγχου Εσόδων Διοδίων  (Ορισμένου Χρόνου: 9 μήνες)

Σύντομο προφίλ ρόλου:

Ο ρόλος αποτελεί μέλος της Ομάδας Ελέγχου Εσόδων Διοδίων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Διοδίων και θα παρέχει τις υπηρεσίες του,
υποστηρίζοντας την ανάλυση δεδομένων και την συμφωνία των εσόδων της εταιρείας. Η θέση έχει έδρα τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών.

Αρμοδιότητες:

Πραγματοποιεί αναλύσεις και συμφωνίες των εσόδων των διοδίων σύμφωνα με τις πολιτικές και τα χρονοδιαγράμματα της εταιρείας.

Παρακολουθεί τις αναφορές του συστήματος είσπραξης διοδίων, αναλύει τις διακυμάνσεις των εσόδων και προετοιμάζει σχετικές αναφορές.

Υποστηρίζει τον Προϊστάμενο Ελέγχου Εσόδων Διοδίων κατά τη διαδικασία ελέγχου των εσόδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές και τα συστήματα της εταιρείας.

Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της εταιρείας για τη συλλογή των στοιχείων εσόδων.

Υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των διαδικασιών τμήματος.

Υποστηρίζει τους ελέγχους συμμόρφωσης των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και πραγματοποιεί συμφωνίες μεταξύ των απαιτήσεων των ΣΕΑ και των εισπράξεων.

 Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον κλάδο των Οικονομικών με κύρια κατεύθυνση τη Λογιστική

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε σχετικό τομέα, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης σχετικής εμπειρίας στα εξής:

Έλεγχος εσόδων

Συμφωνίες δεδομένων

Ανάλυση δεδομένων

Πολύ καλός χειρισμός του MS Office

Καλή γνώση του συστήματος SAP ERP

 Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

Κίνητρο Επίτευξης & Δέσμευση προς τον οργανισμό

Πνεύμα ομαδικής εργασίας

Αποτελεσματική επικοινωνία

Έμφαση στη Λεπτομέρεια και στη Μεθοδικότητα

Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης TC1021.

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελίες εργασίας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

εύρεση εργασίας

Η Νέα Οδός προσφέρει στους συνεργάτες της την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα νέο  και ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την χώρα μας  και να αξιοποιήσουν  την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.

Προτεραιότητα για τη Διοίκηση και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η δημιουργία ενός άριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος με έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων, τη συνεχή ανάπτυξή τους και την αξιοποίηση των ταλέντων τους.

Βασική μας αξία είναι ότι οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη και τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας μας.

Με κύριο εργαλείο, ένα σύστημα αξιολόγησης απόδοσης το οποίο εξασφαλίζει τη δίκαιη διαχείριση και έχει ως βασικό όρο την ειλικρινή επικοινωνία, στη Νέα Οδό, επιβραβεύουμε την προσπάθεια, εντοπίζουμε τα ταλέντα, καλλιεργούμε τις δεξιότητες και στηρίζουμε την εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading