Νέα Ερυθραία Ζητείται Προσωπικό Γραφείου από Τεχνική Εταιρεία

 • Γενική Υποβολή Βιογραφικού, Διάφορες Υπηρεσίες – Ειδικότητες, Νομικά

 • Μερική ή Κατ' Αποκοπή Απασχόληση

 • 6 μήνες πριν

 • Νέα Ερυθραία

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Περιγραφή Εργασίας

Νέα Ερυθραία Ζητείται Προσωπικό Γραφείου από Τεχνική Εταιρεία

Ζητείται Προσωπικό Γραφείου από Τεχνική Εταιρεία

Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται Νεαρή/Νεαρός με γνώσεις Η/Υ, Δικηγόρος και Δημοσιογράφος

Νεαρή/Νεαρός με προηγμένες γνώσεις Η/Υ και
ευχέρεια χρήσης Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – αρχειοθεσίας – χρήσης ιστοσελίδων – αναζήτηση στο διαδίκτυο – προώθηση σε social δίκτυα για μερική ή κατ’ αποκοπή απασχόληση.

Αποστολή Βιογραφικών στο metroate@gmail.com

Δικηγόρος για μερική ή κατ’ αποκοπή απασχόληση, με εμπειρία στο διοικητικό και ποινικό δίκαιο.

Αποστολή Βιογραφικών στο metroate@gmail.com

Δημοσιογράφος με σχετική εμπειρία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, για υποστήριξη του γραφείου τύπου της εταιρείας.

Αποστολή Βιογραφικών στο metroate@gmail.com

Νέα Ερυθραία Ζητείται Προσωπικό Γραφείου από Τεχνική Εταιρεία

Περιγραφή Θέσης Εργασίας • Διαχείριση της επικοινωνίας του προγράμματος (τηλέφωνα, e-mails κλπ).

 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
 • Εβδομαδιαίο back-up των ηλεκτρονικών αρχείων.
 • Μεταφράζει κείμενα από και προς Αγγλικά.
 • Συμμετέχει στη σύνταξη αναφορών απολογισμού των δράσεων σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση.
 • Υποστηρίζει τον Συντονιστή, τον Διαχειριστή και τον Υπεύθυνο Προγράμματος στην αρχειοθέτηση σε σχέση με τις αναφορές προς το ΙΣΝ.
 • Διατηρεί, επικαιροποιεί και εμπλουτίζει το κεντρικό αρχείο (κεντρικό αρχείο επαφών, χαρτογράφηση φορέων/οργανισμών, αναφορές, εργαλεία, απολογισμοί δράσης, αξιολογήσεις κ.λπ.).
 • Υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Εκτέλεσης Παραγωγής στην τήρηση φακέλου με επικαιροποιημένα στοιχεία για το πλήρες ιστορικό των δράσεων που υλοποιούνται ως μέρος του προγράμματος,

στο χώρο και εκτός.

 • Παραγγέλνει αναλώσιμα και λοιπά είδη γραφικής ύλης και μη.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου για την εφαρμογή και τήρηση των επιμέρους στόχων και αρχών λειτουργίας του προγράμματος.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και δημιουργία παρουσιάσεων με στόχο την προβολή του προγράμματος και των δράσεων.
 • Είναι διαθέσιμος/η για κάθε έκτακτη συμμετοχή σε επείγουσες δράσεις.
 • Εκπληρώνει πρόσθετες διοικητικές αρμοδιότητες, όπως ορίζονται από τον Υπεύθυνο Εκτέλεσης Παραγωγής, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • Συμμετέχει και συνεργάζεται με την αντίστοιχη Ομάδα Έργου στο σχεδιασμό προγραμμάτων προς χρηματοδότηση.
 1. Τυπικά και άτυπα προσόντα

Η/Ο  υποψήφια/ος   συνεργάτης  θα  πρέπει  να διαθέτει:

 • Πτυχίο δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού φορέα.
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση και άλλων γλωσσών.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Mac) και αντίστοιχων προγραμμάτων (MS Office ), καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Βασική γνώση επιχειρησιακής και οικονομικής διαχείρισης σε συνεργασία με τον λογιστή του προγράμματος.
 • Άριστη ικανότητα συγγραφής κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων.
 • Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Παραδοχή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading