Mymarket αναζητούμε System Engineer

 • Τεχνολογία ,Τεχνικό Η/Υ και Δικτύων
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 4 εβδομάδες πριν
 • Ελλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: IT
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 4 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Mymarket αναζητούμε System Engineer

Mymarket αναζητούμε System Engineer

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε System Engineer, για την ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων Υποδομών & Δικτυών.
Ο Μηχανικός Συστημάτων, ασχολείται με τη δημιουργία και την διαχείριση των Υπολογιστικών Κέντρων σε οποιοδήποτε σημείο του Ομίλου λειτουργεί ΙΤ εξοπλισμός.
Στόχος του είναι η διατήρηση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών του αντικειμένου ευθύνης του στην βέλτιστη δυνατή επιχειρησιακή κατάσταση,
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των εταιρικών αναγκών της METRO και των πελατών της. Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος ΙΤ Υποδομών.
Αναλαμβάνοντας το ρόλο του Μηχανικού Συστημάτων ΙΤ Υποδομών:
 • Συμμετέχεις στη εκπόνηση προτάσεων για τις ΙΤ υποδομές. Προσδιορίζεις τις τεχνικές προδιαγραφές, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο ενσωμάτωσης και συνεργασίας τους με την υφιστάμενη υποδομή
 • Υλοποιείς τεχνικά έργα που εισάγουν νέα συστήματα και υπηρεσίες ή αναβαθμίζουν υπάρχουσες υποδομές και αναλαμβάνεις την δομημένη κατασκευή ενός νέου server rack ή την αυτοματοποιημένη αναβάθμιση του Λ.Σ. ομάδας υπολογιστών
 • Εγκαθιστάς και ρυθμίζεις ειδικευμένο εξοπλισμό και υπηρεσίες που αφορούν αποθήκευση, επεξεργασία, και ασφαλή διακίνηση δεδομένων στο σύνολο του Ομίλου
 • Εκτελείς περιοδικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού και των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα σου. Διατηρείς logs όπου καταγράφονται και αναλύονται τα διάφορα συμβάντα, και μεριμνάς για τον σχεδιασμό των βημάτων της μελλοντικής αναβάθμισης τους
 • Συνεργάζεσαι αρμονικά με τα υπόλοιπα στελέχη του Τμήματος καθώς και με στελέχη άλλων Τμημάτων και Διευθύνσεων στην υλοποίηση έργων γενικότερου ενδιαφέροντος, ή στην επίλυση τεχνικών και επιχειρησιακών προβλημάτων
 • Παρέχεις άμεση και αποτελεσματική τεχνική βοήθεια στα άλλα Τμήματα, λειτουργώντας σε ένα δεύτερο επίπεδο διερεύνησης προβλημάτων και υποστήριξης προς τους τελικούς χρήστες
 • Ενημερώνεσαι και επιμορφώνεσαι διαρκώς στον τομέα σου. Παρακολουθείς τις τεχνολογικές εξελίξεις  και προτείνεις καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες
 • Γνωρίζεις τις βασικές λειτουργίες και των υπολοίπων αντικειμένων ευθύνης του Τμήματος, ώστε να είσαι σε θέση να εκπληρώσεις με επιτυχία συμπληρωματικά καθήκοντα
 • Παρακολουθείς στενά τις εξελίξεις στην ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και τηρείς τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην διατήρηση και επαύξηση του πλέγματος προστασίας των χρηστών, των πληροφοριών και των συστημάτων
Mymarket αναζητούμε System Engineer   Το προφίλ σου
 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Σεμινάρια μετά το 2010 σε δύο ή περισσότερες πλατφόρμες Microsoft
 • Λειτουργική εμπειρία σε Microsoft περιβάλλον on-premise και στο cloud (AD, ADFS, CA, DFS, DHCP, DNS, IIS, SQL, Exchange Server) καθώς και διαχείριση SAN Storage Systems
 • Λειτουργική εμπειρία σε περιβάλλον RedHat Linux.
 • Εμπειρία σε mobile infrastructure και services. Διασύνδεση τους με εγκατεστημένες υπηρεσίες
 • Απαραίτητες βασικές γνώσεις δικτύων. Επιθυμητή εξοικείωση με Cisco πλατφόρμες (switch, router, Call Manager,) και συστήματα monitoring
 • Διάθεση για προσφορά της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας που απαιτείται για την συντήρηση και επαύξηση των Data Center του Ομίλου
 • Ικανότητα επίλυσης συνθέτων IT προβλημάτων, με δυνατότητα εργασίας ατομικά και συλλογικά σε ομάδες εργασίας
 • Επιθυμία για συνεχή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας με το περιβάλλον του
Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις!

Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης, σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Κωδικός θέσης MCS29

Στείλτε το βιογραφικό σας

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Δεξιότητες εργασίας
Uploading