Μηχανικός / Τεχνικός ασφαλείας (Κόρινθος)

 • Μηχανικοί
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 3 εβδομάδες πριν

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

GEP

Μηχανικός / Τεχνικός ασφαλείας (Κόρινθος)

Μηχανικοί
Κόρινθος
Πλήρης Απασχόληση
Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί άμεση συνεργασία με Μηχανικό που θα αναλάβει τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας σε εγκαταστάσεις Πελατών μας στην περιοχή της Κορίνθου.

Μηχανικός / Τεχνικός ασφαλείας (Κόρινθος)

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος στους χώρους εργασίας για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων  και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
 • Εντοπισμός των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και ενημέρωση των υπευθύνων
 • Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων
 • Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας
 • Συμμετοχή και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία  στην Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Χημικού Μηχανικού
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Ποιοι είμαστε

Η GEP ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς επιστήμονες στην επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών του κλάδου της στην Ελλάδα. Διαθέτοντας το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Εκπαιδεύσεις

Στην γκάμα των υπηρεσιών της εταιρείας, εντάσσονται μεταξύ άλλων οι εκπαιδεύσεις. Έμπειροι και καταξιωμένοι επιστήμονες μεταδίδουν όλη την απαραίτητη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες, στην Πυρασφάλεια, στην Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων κ.α.. Μέσω των εκπαιδεύσεων η GEP στοχεύει στην ενισχύση της προσωπική ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων με επίκεντρο την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Δίνοντας έτσι στους εργαζόμενους, τα κατάλληλα εφόδια ώστε να δράσουν με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση την στιγμή που τυχόν θα χρειαστεί να σώσουν την δική τους και άλλες ζωές. Εκπαιδευτική πρωτοπορία της GEP αποτελούν και τα e-learning προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. Τα προγράμματα αυτά δίνουν στους εργαζόμενους την ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (http://www.hsetraining.gr).

Στοιχεία Επικοινωνίας.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Tηλ: 211-1882891

ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading