ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 • Νομικά
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 1 εβδομάδα πριν
 • Ελλάδα ,Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Νομικός Σύμβουλος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 5 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΜΕΤΑδραση στο πλαίσιο του προγράμματος «Νομική Στήριξη και Συνηγορία για Ασυνόδευτα Παιδιά» χρηματοδοτούμενο από το Al Madad Foundation, αναζητά Δικηγόρο  για να ενισχύσει τη δράση της στην Αθήνα.

Ο υποψήφιος θα παρέχει νομική στήριξη σε ασυνόδευτα παιδιά με εκκρεμείς υποθέσεις οικογενειακών επανενώσεων.

Child Safeguarding Policy: Level 2

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Νομικών Επιστημών
• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
• Πενταετής, τουλάχιστον, εμπειρία στο προσφυγικό – μεταναστευτικό και τριετής εμπειρία στο πεδίο των οικογενειακών επανενώσεων
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Επιπλέον συνεκτιμώνται:
• Άμεση διαθεσιμότητα
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org
αναγράφοντας στο θέμα: Δικηγόρος Αθήνα 2021 έως και τις 22/01/2021.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΕΤΑδραση – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2009, με αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Η ΜΕΤΑδραση είναι αποφασισμένη να στηρίξει και να προστατεύσει, μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων εκείνων που εκτοπίζονται και διώκονται. Η ονομασία ΜΕΤΑδραση προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων “μετά” και “δράση”, λέξεις που αποδίδουν το σκοπό και τη φιλοσοφία μας.

Με γνώμονα τις αρχές της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της προσαρμοστικότητας, η ΜΕΤΑδραση δραστηριοποιείται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνείας οι οποίες διασφαλίζουν το ζωτικό δικαίωμα στην επικοινωνία με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω της απασχόλησης περισσότερων των 350 διερμηνέων, εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων από την ΜΕΤΑδραση, σε 43 γλώσσες και διαλέκτους – μία δράση που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε αποτελεσματικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου ασφαλείας που αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων: δομές φιλοξενίας, ασφαλή συνοδεία από επισφαλείς συνθήκες σε κατάλληλες δομές, καθώς και τις καινοτόμες δράσεις επιτροπείας, ανάδοχης φροντίδας και υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης.
Προστασία και υποστήριξη άλλων ευάλωτων ομάδων μέσω της παροχής νομικής βοήθειας στους αιτούντες άσυλο, της πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων και της οργάνωσης αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας όπου χρειάζεται.
Εκπαίδευση και ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, πολύγλωσσων οδηγών υποστήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά που επιτρέπουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητεία επί πληρωμή.

AΠΟΣΤΟΛΗ

Με γνώμονα την πεποίθηση ότι η μετανάστευση οδηγεί στην ανάπτυξη, η ΜΕΤΑδραση προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων εκείνων που εκτοπίζονται και διώκονται. Μέσα από καινοτόμες δράσεις, η ΜΕΤΑδραση καλύπτει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

ΑΡΧΕΣ

Συνέπεια, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα
Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνικού και διεθνούς δικαίου
Προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, που διασφαλίζει την κοινωνική βιωσιμότητα
Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων και μακροχρόνιων προβλημάτων

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading