ΜΕΓΑ ΑΕ Αναζητά Υπευθυνο Ηλεκτρολόγο Βάρδιας  με ειδικότητα σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Ηλεκτρολόγος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 2 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΜΕΓΑ ΑΕ Αναζητά Υπευθυνο Ηλεκτρολόγο Βάρδιας  με ειδικότητα σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς

ΜΕΓΑ ΑΕ Αναζητά Υπευθυνο Ηλεκτρολόγο Βάρδιας  με ειδικότητα σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς

ΜΕΓΑ ΑΕ Αναζητά Υπευθυνο Ηλεκτρολόγο Βάρδιας  με ειδικότητα σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς

Η 100% ελληνική βιομηχανία ΜΕΓΑ αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη.
Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στην Αττική και είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
συνολικής έκτασης 62.000 m². Η παραγωγική μονάδα περιλαμβάνει υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής
και εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας συνεχώς νέες καινοτομίες σε γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της, αναζητά Υπεύθυνο Ηλεκτρολόγο Βάρδιας  με ειδικότητα σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς .

Κύρια Καθήκοντα:

·       Να φροντίζει για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων

·       Ακολουθεί και εκτελεί το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης

·       Εντοπίζει, αναφέρει τεχνικά θέματα και προτείνει λύσεις τους

·       Συντάσσει αναφορές συντήρησης και προληπτικών εργασιών

·       Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Απαραίτητα προσόντα:
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (2-3 χρόνια)
 • Πτυχίο ΤΕΙ: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/
 • Γνώση επίλυσης βλαβών σε συστήματα αυτοματισμού, PLC, inverter
 • Άδεια εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου /Εργοδηγού εγκαταστάσεων
 • Απαραίτητες οι γνώσεις αυτοματισμού
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Υποβολή Βιογραφικού

Στη ΜΕΓΑ οι άνθρωποί μας συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. Ενθαρρύνουμε νέες προοπτικές
και συνεργαζόμαστε με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρίας, βρισκόμαστε
πάντα σε αναζήτηση ταλαντούχων συνεργατών, οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια
από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ελληνικές βιομηχανίες.

Η ΜΕΓΑ αποδέχεται βιογραφικά μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη
προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου συνεργάτη, αλλά και για να είμαστε πλήρως
συμμορφωμένοι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αποδεχόμαστε βιογραφικά
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, απεσταλμένα στην ενδεικνυόμενη διεύθυνση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποστολής βιογραφικού με διαφορετικό τρόπο, η εταιρία δεν θα είναι σε θέση
να το καταχωρήσει στα αρχεία της. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών
όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην οικογένεια της ΜΕΓΑ μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας,
αφού διαβάσετε και αποδεχτείτε τους σχετικούς Όρους & Προϋποθέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω.

Κάνοντας κλικ στο κουτάκι με τίτλο ‘Υποβολή Βιογραφικού’, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας γρήγορα και με ασφάλεια.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος από την εταιρία, το τμήμα προσωπικού θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Η ΜΕΓΑ παρέχει ίσες ευκαιρίες στους υποψήφιους εργαζομένους της και δεν κάνει καμία διάκριση στις αιτήσεις εργασίας
με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την φυλή, την θρησκεία, την ηλικία, και άλλα προσωπικά δεδομένα
τα οποία δεν επηρεάζουν την ικανότητα ανάληψης των καθηκόντων της εκάστοτε θέσης εργασίας.

Όροι & Προϋποθέσεις

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών
και προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα
και σύννομα τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για συνεργασία.
Η εν λόγω επεξεργασία των βιογραφικών είναι σκόπιμη και απολύτως αναγκαία για την πρόσληψη νέων εργαζομένων.
Τα βιογραφικά τα οποία αποστέλλονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσω του email hr@megadis.gr,
δε διαβιβάζονται σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διατηρούνται στα αρχεία της ΜΕΓΑ Α.Ε.
για διάστημα δώδεκα μηνών και εν συνεχεία διαγράφονται. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. επεξεργάζεται τα βιογραφικά σας
και τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτά αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης της εταιρίας,
λαμβάνει δε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους. Σας γνωστοποιούμε ό
τι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης,
περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας όπως ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε 679/2016,
χωρίς κόστος, με αποστολή σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@megadis.gr.

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading