Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Euro Δεν Ορίστηκε / Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Office Administrator
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 3 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Mediprime γραφεία Αθήνας  προσλαμβάνει Υπάλληλο Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Mediprime γραφεία Αθήνας  προσλαμβάνει Υπάλληλο Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Mediprime γραφεία Αθήνας  προσλαμβάνει Υπάλληλο Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Η εταιρία Mediprime, μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Αρμοδιότητες:

 • Αναζήτηση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών
 • Σύναψη και υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών, σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων
 • Προετοιμασία φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, καθώς και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών
 • Σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
 • Υποβολή και παρακολούθηση ενστάσεων διαγωνισμών, από κοινού με τη νομική υπηρεσία

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ( Οικονομικής κατεύθυνσης)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στη χρήση του MS Office
 • Γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του Δημοσίου και της διαδικασίας διεξαγωγής των διαγωνισμών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, ομαδικότητα
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και απόδοσης υπό πίεση

Η Εταιρεία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
 • Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Mediprime γραφεία Αθήνας  προσλαμβάνει Υπάλληλο Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Για αποστολή βιογραφικού: hr@mediprime.gr

Whom we Are

We are a leading healthcare organization, offering novel treatment concepts of the highest quality. We apply leading-edge science in addressing one of the most demanding healthcare challenges of our society –Chronic Kidney Disease.

Our Purpose

Mediprime is all about providing a future to people with Kidney Disease. About improving their quality of life by offering innovative solutions and treatment concepts of the highest quality.

Culture

Patient centricity stands at the core of our culture. We listen to our patients, understand their needs, and promise to always offer the most advanced and relevant treatment concepts. All our choices and efforts are focused on delivering therapeutic solutions that exceed the highest standards of quality. This is our commitment to our patients and our business partners who trust our vision and philosophy.

Values

Four core values shape, define and distinguish our organization:

INTEGRITY
We uphold the highest quality standards in our practice, complying with all regulations and industry codes.

PEOPLE
We care for all people who interact with our company, especially for those in need of our solutions and treatments. We are committed to improving the quality of their lives, hence our priority is to consistently support them regardless of cost and effort.

EXCELLENCE
We aim to provide the highest quality products and services to our patients and continue to deliver exceptional results to our business partners.

INNOVATION
We are committed to transforming healthcare. We continuously pursue groundbreaking solutions, that will take renal healthcare to its next level. Focusing on the future is an integral part of our identity.

Vision

Our vision extends beyond introducing therapies that improve renal patients’ health. We aim to make a remarkable impact on their lives. Our ambition is to build on our heritage of excellence and innovation, maintaining momentum and expanding as a vertically integrated organization able to successfully cover the entire dialysis value chain. We aim to continue investing in the dynamic expansion of Mediprime and long–term value creation.

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading