ΚριΚρι Αναζητά ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

 • Μηχανικοί ,Ηλεκτρολόγοι ,Μηχανολόγοι
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 2 εβδομάδες πριν
 • Ελλάδα ,Σέρρες

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Shift Round
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Εργοδηγός
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 2 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτερη Μόρφωση (ΙΕΚ/Τεχνικές Σχολές)

Περιγραφή Εργασίας

ΚριΚρι Αναζητά ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΚριΚρι Αναζητά ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΚριΚρι Αναζητά ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

Job description

 • Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και την έναρξη της γραμμής παραγωγής που έχει χρεωθεί!
 • Επιβλέπει και συντονίζει του εργαζόμενους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της παραγωγής των προϊόντων.
 • Σε κάθε βλάβη επεμβαίνει άμεσα για την επίλυση του προβλήματος και την ομαλή συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ελέγχει ποιοτικά τα προϊόντα ώστε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης των προδιαγραφών, καλείται να ενημερώσει τον υπεύθυνο του τμήματος.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τους λειτουργία.
 • Πριν την έναρξη κάθε παραγωγής, ελέγχει τα υλικά που έχουν χορηγηθεί από την αποθήκη Α’ Υλών. Παρατηρεί έγκαιρα την ενδεχόμενη έλλειψη κάποιου υλικού ώστε να ειδοποιήσει την αποθήκη για την αναπλήρωσή του.
 • Στο τέλος κάθε παραγωγής ελέγχει την ποσότητα που έχει παραχθεί και επιβεβαιώνει την ακρίβεια των παραχθέντων.
  Συμπληρώνει τα έντυπα που προβλέπονται και τα παραδίδει στον υπεύθυνο του τμήματος.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος προληπτικών τεχνικών συντηρήσεων, του εξοπλισμού παραγωγής και των βοηθητικών συστημάτων.
 • Σε κάθε ηλεκτρολογική ή μηχανολογική βλάβη επεμβαίνει άμεσα για την επίλυση του προβλήματος και σε περίπτωση που δεν μπορεί να την αποκαταστήσει, απευθύνεται στην Τεχνική Διεύθυνση.
 • Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης ελέγχει τα χορηγημένα ανταλλακτικά και τα διαθέσιμα εργαλεία για τυχόν λανθασμένες χορηγήσεις ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιεί άμεσα τον υπεύθυνο του Συστήματος Προληπτικής Συντήρησης για την έγκαιρη επίλυση του προβλήματος.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Απόφοιτος σχολής Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας κρίνονται απαραίτητες
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία  > 2 ετών σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή
 • Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση βασικών αρχών και διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού
 • Αρχές ασφάλειας, πυρασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου! 

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Δεξιότητες εργασίας
Uploading