ΚΟΥΒΙΔΗΣ αναζητά Junior Boηθό Λογιστηρίου

 • Λογιστικά – Οικονομικά – Τραπεζικος Τομεας ,Βοηθός Λογιστή
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 1 εβδομάδα πριν
 • ΗράκλειοΕλλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Λογιστή- Λογίστρια
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΚΟΥΒΙΔΗΣ αναζητά Junior Boηθό Λογιστηρίου

ΚΟΥΒΙΔΗΣ αναζητά Junior Boηθό Λογιστηρίου

ΚΟΥΒΙΔΗΣ αναζητά Junior Boηθό Λογιστηρίου

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης
Η ΘΕΣΗ

Aναζητάμε ένα φιλόδοξο Junior βοηθό λογιστή για να ενταχθεί στην Οικονομική Δ/νση της εταιρείας μας,
συνεισφέροντας στην εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου και την διαχείριση των καθημερινών λογιστικών καθηκόντων.
Θα γίνει μέλος μιας ομάδας άριστων επαγγελματιών που εργάζονται για τη διασφάλιση της τάξης και της διαφάνειας και την επίτευξη των οικονομικών στόχων της εταιρείας.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Καταχώρηση παραστατικών εξόδων – αγορών / προμηθειών όλων των τμημάτων της εταιρίας (προμήθειες υλικών, αναλωσίμων, κ.λ.π.)
 • Τήρηση και ενημέρωση της λογιστικής παρακολούθησης της αποθήκης.
 • Συμμετοχή στις φυσικές απογραφές των αποθηκών της εταιρείας.
 • Αρχειοθέτηση σε καθημερινή βάση όλων των ελεγμένων και καταχωρημένων παραστατικών.
 • Παρακολούθηση και συμφωνία υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών.
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση αξιογράφων εισπρακτέων/πληρωτέων.
 • Συνεργασία στην κατάρτιση αναφορών, reports για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας.
 • Συνεισφορά σε εταιρικά projects, επενδυτικά & επιδοτούμενα προγράμματα.
ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικά/Οικονομικά
 • Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Εξαιρετική γνώση του MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά/προφορικά)
 • Αναλυτική σκέψη & οργανωτικότητα
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια στην επικοινωνία & τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Διάθεση για διαρκή επιμόρφωση & ανάπτυξη
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης
ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ;
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό & ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυναμικό πλάνο εκπαίδευσης & ανάπτυξης
 • Συμμετοχή σε εταιρικές εκδηλώσεις & συνέδρια

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Θα ακολουθήσει η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης και θα απαντηθούν εκείνα που τηρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading