Κηπουρός – Υπόλοιπο Αττικής

  • Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία ,Κηπουρός
  • Πλήρους Απασχολησης
  • 2 εβδομάδες πριν
  • Βάρη

Πληροφορίες Αγγελίας

Περιγραφή Εργασίας

Κηπουρός

Κηπουρός – Υπόλοιπο Αττικής

ΖΗΤΕΊΤΑΙ από εταιρεία Γεωπόνων με έδρα την Βάρη, κηποτέχνης ή Γεωπόνος με γνώση αρδευτικών συστημάτων και μηχανημάτων συντήρησης κήπου για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης, άμεση πρόσληψη
Μισθός ικανοποιητικός

6944/837796

ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Δεξιότητες εργασίας
Uploading