Καθαρίστριες – Νέος Κόσμος

  • Καθαριότητα
  • Πλήρους Απασχολησης
  • 2 εβδομάδες πριν
  • Νέος Κόσμος

Πληροφορίες Αγγελίας

Περιγραφή Εργασίας

Καθαρίστριες

Καθαρίστριες – Νέος Κόσμος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθαρισμού ζητεί έμπειρες καθαρίστριες για την περιοχή του Νέου Κόσμου για πρωίνη και απογευματινή απασχόληση, μισθός, ασφάλιση

6943/477896

ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading