Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Νομικός Σύμβουλος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά  Δικηγόρο ή Νομικό Θέρμη Θεσσαλλονίκης

INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά  Δικηγόρο ή Νομικό Θέρμη Θεσσαλλονίκης

INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά  Δικηγόρο ή Νομικό Θέρμη Θεσσαλλονίκης

 Δικηγόρος/Νομικός – Θεσσαλονίκη     (Κωδ: LW01)
Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά  Δικηγόρο ή Νομικό που θα εργασθεί στην έδρα της στη Θερμή Θεσσαλονίκης,
(14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου) για τη στελέχωση θέσης που αφορά τις
Υποχρεώσεις Εισηγμένων Εταιριών στο Χ.Α.Α. – Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη  θέση σε εισηγμένη εταιρεία ή
  προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε χρηματιστηριακή εταιρεία.
 • Άριστη γνώση/ χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το αντικείμενο της θέσης εργασίας θα συνεκτιμηθεί.

Δεξιότητες & Ικανότητες:

 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@interlife.gr 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο
κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πορεία της Εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της,
με κάθετη ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε στόχων της. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών
της Εταιρίας, με επιτυχημένες επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε συνδυασμό με το σωστό management
συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο.

Σήμερα η εταιρία INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς
την επιτυχημένη πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει με την τεχνογνωσία
που η ίδια δημιουργεί και διοχετεύει στους συνεργάτες της.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσα από ένα ευρύ
Δίκτυο πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading