ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΟΛΠ Α.Ε.

 • Τεχνίτες – Εργάτες, Ηλεκτρολόγος

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 3 μήνες πριν

 • Πειραιάς

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Δεν Ορίστηκε

Περιγραφή Εργασίας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΟΛΠ Α.Ε.

Ηλεκτρολόγος – Πειραιάς

Η ΟΛΠ ΑΕ προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσω της κάλυψης των ακόλουθων θέσεων: (πατήστε εδώ για το αρχείο)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΛΠ Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώνει δια του παρόντος, τους αποστέλλοντες οικειοθελώς τα βιογραφικά τους (εφεξής Υποκείμενα) ότι με την καθαυτή υποβολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων προς την ΟΛΠ Α.Ε. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδέχονται και συναινούν αυτομάτως στα κάτωθι:

 1. Ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που περιέχονται στα βιογραφικά των υποψηφίων μόνο προς τον σκοπό της εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού για την πλήρωση των σχετικών θέσεων.
 2. Ότι η παραπάνω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) γίνεται μόνο από την εταιρεία ΟΛΠ Α.Ε. προς τον σκοπό της εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού για την πλήρωση των σχετικών θέσεων.
 3. Ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα επεξεργαστεί τα ΔΠΧ των Υποκείμενων με σκοπό να επικοινωνήσει μαζί τους μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των αναγκών της εταιρείας και κριθούν κατάλληλοι υποψήφιοι.
 4. Ότι δύνανται να ασκήσουν κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ΔΠΧ μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση olpcv@olp.gr .
 5. Ότι σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η ΟΛΠ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τους γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους τους άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).
 6. Ότι έχουν ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και πληροφοριών και συναινούν στην επεξεργασία τους όπως ειδικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης.

Με την αποστολή βιογραφικού συναινώ ότι ανέγνωσα την παραπάνω ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΟΛΠ Α.Ε.

AΠOΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (στα ελληνικά και στα αγγλικά ΜΟΝΟ σε μορφή pdf)

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading