Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός στην KRITON ENERGY

Πληροφορίες Αγγελίας

Περιγραφή Εργασίας

Kriton Energy

Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός στην KRITON ENERGY

Η εταιρία KRITON ENERGY αναζητά Διπλ. Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για την στελέχωση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Τα κύρια καθήκοντα αφορούν τη συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την μελέτη καινοτόμων συστημάτων κλιματισμού/θέρμανσης κτιρίων.

Ζητείται σχετική εμπειρία στη μελέτη συστημάτων κλιματισμού/θέρμανσης κτιρίων και γνώση κανονισμών…

Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός στην KRITON ENERGY

Η KRITON ENERGY είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη από Διπλωματούχους Μηχανικούς που συνδυάζουν νέες ιδέες και υψηλή εμπειρία. Διακρίνεται από υψηλή τεχνογνωσία και ειδίκευση σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εφαρμογής τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακού Σχεδιασμού.

Η KRITON ENERGY διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και προσεγγίζοντας κάθε έργο ξεχωριστά με επιστημονικό και καινοτομικό τρόπο, έχει μέχρι σήμερα, σχεδιάσει, μελετήσει και υλοποιήσει ενεργειακά έργα υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και εξοπλισμού.

Η στρατηγική της εταιρίας αναπτύσσεται σε  τέσσερις (4) βασικούς άξονες και στοχεύει στην υλοποίηση του οράματος της KRITON ENERGY, την συμβολή δηλαδή στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω παροχής εξειδικευμένων, καινοτόμων ενεργειακών λύσεων.

1. Επιστημονική Προσέγγιση 

Εκμεταλλευόμενη το υψηλής επιστημονικής επάρκειας ανθρώπινο δυναμικό, η KRITON ENERGY στοχεύει στην διαφοροποίηση της παροχής υπηρεσιών. Προσεγγίζοντας ολιστικά κάθε έργο και αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση, στοχεύει στην βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών και την αύξηση του πελατολογίου της εταιρείας τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

2. Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής

Η  KRITON ENERGY αξιοποιεί εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής ώστε να βελτιώσει και να επεκτείνει διαρκώς την παροχή υπηρεσιών. Η επένδυση σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας, η οποία συμβάλλει στην αξιοπιστία, την ποιότητα και την άρτια τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Έρευνα και Καινοτομία

Η  KRITON ENERGY θέτει ως στρατηγικό άξονα την συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών του πελατολογίου της. Για αυτό το σκοπό συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

4. Κοινωνική Ευθύνη

Η  KRITON ENERGY στηρίζει τις τοπικές και παγκόσμιες κοινωνικές πρωτοβουλίες που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους, τις αξίες και το όραμα της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών: info@kriton-energy.com με αναφορά στον κωδικό της θέσης HM02

Tηλ: 25515 50717 & 25510 32661

ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading