ΙΑΣΩ αναζητά να καλυψει τη θέση IT SUPPORT

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: IT
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 2 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΙΑΣΩ αναζητά να καλυψει τη θέση IT SUPPORT

ΙΑΣΩ αναζητά να καλυψει τη θέση IT SUPPORT

ΙΑΣΩ αναζητά να καλυψει τη θέση IT SUPPORT

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

Με πολύχρονη επιτυχημένη λειτουργία στο χώρο της υγείας και σχέδια ταχείας ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του ΖΗΤΑ

IT SUPPORT

Περιγραφή θέσης:

 • Παροχή επιτόπιας ή απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης των χρηστών και προγραμμάτων της εταιρείας.
 • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση hardware (Η/Υ, εγκαταστάσεων λειτουργικού συστήματος, περιφερειακών συσκευών κλπ.).
 • Τεχνική υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα Microsoft.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και διάγνωση/ επίλυση σφαλμάτων υλικού/λογισμικού
 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της υποδομής.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 7,8.1 & 10 και MS-Office365
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση και αναβάθμιση υπολογιστών (Software & Ηardware) σε περιβάλλον Windows
 • Γνώσεις υποστήριξης δικτύων
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα , μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προϋπηρεσία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώσεις SAP
 • Τεχνική υποστήριξη σε λειτουργικά συστήματα iOS, Android
 • Τεχνική υποστήριξη σε Ip τηλεφωνία

Η Εταιρεία Παρέχει

 • Εκπαίδευση
 • Εργασιακό περιβάλλον με προκλήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΙΑΣΩ υλοποιώντας την προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει καθιερώσει µια σειρά παροχών, που σηµατοδοτούν τη συµµετοχή στην ίδια τη ζωή του εργαζοµένου.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το ΙΑΣΩ προσφέρει:

 • Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζοµένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού στις εταιρείες του Οµίλου
 • ∆υνατότητα οικονοµικής διευκόλυνσης έναντι µελλοντικών αποδοχών
 • Ετήσιο check up
 • Γεύµα στο προσωπικό µε συµβολική συµµετοχή των εργαζοµένων και των ιατρών
 • Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων
Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading